EMCS - Excise Movement and Control System

SYSTEM PRZEMIESZCZANIA ORAZ NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL – EXCISE MOVEMENT AND CONTROL SYSTEM

Od 1 stycznia 2011 roku wprowadzono obowiązek stosowania systemu EMCS, służącego do obsługi przemieszczeń akcyzowych (np. wyrobów energetycznych) dla polskich podmiotów. System ten będzie używany do przemieszczania wyrobów akcyzowych pomiędzy podmiotami znajdującymi się w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w obrocie krajowym. Wprowadzenie obowiązku stosowania systemu EMCS ma na celu zinformatyzować obsługę operacji związanych z przesyłaniem i kontrolowaniem wyrobów akcyzowych takich jak: energia, paliwo, gaz, alkohol i wyroby tytoniowe. Co istotne system ten ma zastąpić stosowany obecnie w formie papierowej administracyjny dokument towarzyszący, dołączany do każdej przesyłki wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

 

Korzyści stosowania systemu EMCS:

• uproszczenie przemieszczania wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy dzięki zastosowaniu elektronicznego administracyjnego dokumentu towarzyszącego i rezygnacji ze stosowania dokumentów papierowych
• możliwości automatycznego sprawdzenia kontrahentów do których wysyłane są wyroby przed dokonaniem wysyłki wyrobów (poprzez bazę SEED)
• bieżące monitorowanie przemieszczania wyrobów akcyzowych;
• możliwość natychmiastowego potwierdzania elektronicznego administracyjnego dokumentu towarzyszącego, umożliwiające otrzymanie wyrobów przez właściwego odbiorcę i minimalizujące ryzyko nieprawidłowych danych;
• możliwość szybszego zwolnienia zabezpieczenia akcyzowego dzięki szybszemu potwierdzeniu zakończenia przemieszczania wyrobów;
• możliwość integracji procesów w systemie EMCS z innymi systemami komputerowymi takimi jak SEED (System Wymiany Danych Dotyczących Akcyzy) oraz ECS (Excise Control System).

 

Stosowanie systemu do obsługi ww. przemieszczeń wynika z przepisów Dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającą dyrektywę 92/12/EWG.

 

Zakres komunikatów XML wymienianych pomiędzy systemem EMCS a podmiotami gospodarczymi:

• PL704 – Komunikat informujący o błędach walidacji
• PL705 – Prośba o wartości słowników
• PL716 – Powiadomienie o kontroli
• PL733 – Wartości słowników
• IE801 – Dokument e-AD
• IE802 – Komunikat przypomnienia dla przemieszczeń akcyzowych
• IE803 – Powiadomienie o zmianie miejsca przeznaczenia wysyłany do pierwotnego odbiorcy e-AD
• IE810 – Anulowanie e-AD
• IE813 – Zmiana miejsca przeznaczenia
• PL814 – Powiadomienie o wysyłce wyrobów
• PL815 – Projekt e-AD
• PL817 – Powiadomienie o przybyciu wyrobów
• IE818 – Raport odbioru
• IE829 – Powiadomienie o akceptacji procedury zawieszenia poboru akcyzy przy wywozie
• IE837 – Wyjaśnienie dotyczące zwłoki w dostawie
• IE839 – Powiadomienie o odrzuceniu procedury zawieszenia poboru akcyzy przy wywozie lub przywozie
• IE905 – Powiadomienie o manualnym zamknięciu przemieszczenia

 

 

Skontaktuj się z nami Wróć do listy rozwiązań
  • footer_logo
  •   Puławska 435 A 02-801 Warszawa
  •   +48 22 295 02 50
  •   +48 22 295 02 99
  • biuro@xplus.pl

Najnowsze tweety

  

Używamy plików cookies na tej stronie.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies w naszej witrynie, zobacz naszą politykę prywatności.