Weryfikacja VAT - Xplus

 

Platforma Weryfikująca Podatników (VAT, REGON, NIP)

 

 

Duża ilość transakcji zawieranych z kontrahentami powoduje problem częstej weryfikacji aktywności VAT-u na stronie Ministerstwa Finansów. Co więcej, podmioty regularnie znikają z rynku, a organy podatkowe wykreślają niektóre z nich z rejestru podatników VAT. W ten sposób zrodziła się potrzeba bieżącego i masowego sprawdzania aktywności VAT podmiotów gospodarczych.

 

Platforma Weryfikująca Podatników - to narzędzie do sprawdzania aktywności VAT: na stronie Ministerstwa Finansów dla podatników z Polski, w VIES dla podatników z UE. Dodatkowo, pozwala na pobranie danych adresowych z usługi GUS i VIES.

 

Pakiet standardowy zawiera następujące funkcjonalności:

 

- Serwer do komunikacji pomiędzy Dynamics AX a usługami MF, VIES i GUS

 

- Aktualizacja aktywności VAT (MF/VIES) dla wybranych kontrahentów na podstawie kwerendy, z możliwością wykonania tego procesu w trybie wsadowym.

 

- Rozszerzenie kartoteki odbiorców oraz dostawców o pola informujące użytkownika o aktywności VAT.

 

- Możliwość aktualizacji aktywności VAT z poziomu kartotek dla wielu wybranych kontrahentów.

 

- Wyświetlenie historii sprawdzeń aktywności VAT z poziomu kartotek.

 

- Możliwość dodania aktywności VAT ręcznie dla kontrahentów w sytuacji gdy posiadamy potwierdzenie pisemne/fax z urzędu.

 

- Generowanie potwierdzeń sprawdzenia aktywności VAT w formie pdf, jpg lub png.

 

- Pobieranie danych adresowych z GUS dla kontrahentów na podstawie numeru NIP dla podatników z PL.

 

- Pobieranie danych adresowych z VIES dla kontrahentów na podstawie numeru NIP dla podatników z UE.

 

 

W cenie wdrożenia klient otrzymuje pakiet standardowy oraz możliwość umieszczenia podglądu aktywności VAT i walidacji (na przykład podczas księgowania faktury zakupu) w 5 miejscach w systemie.

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

  • footer_logo
  •   Puławska 435 A 02-801 Warszawa
  •   +48 22 295 02 50
  •   +48 22 295 02 99
  • biuro@xplus.pl

Newest tweets

  

This site uses cookies and other similar technolgies. 

If you want know more please read our privacy policy.