Szukaj

Rozwiązania XPLUS

 • Microsoft Dynamics AX

 
 • Xplus Contract Management
  (XCM)

 
 • Sharepoint

 • Infrastruktura informatyczna

 • Microsoft Dynamics CRM

 
 • Dynamics Automated

 
 • EMCS

 
 • JetReports

 • Microsoft Dynamics 365

 
 • Xplus Purchase Invoice Workflow (XPIW)

 
 • Webcon BPS

 • PPM

 • Jednolity Plik Kontrolny

Branże

Microsoft Dynamics AX dla branży RETAIL

Współczesny rynek handlu detalicznego oferuje przedsiębiorstwom duże możliwości dotarcia do klientów, z drugiej zaś stawia przed nimi nowe wyzwania. Czynniki ekonomiczne, coraz większy wybór produktów i sposobów zakupu oraz nieograniczony dostęp do informacji sprawiają, że klienci mają dziś znacznie większe oczekiwania wobec sprzedawców detalicznych.

Transakcje sprzedaży detalicznej rozszerzyły się poza fizyczne granice sklepu i obejmują teraz różne środowiska – od stron internetowych, sprzedawców i call center, po witryny typu marketplace i sieci społecznościowe, połączone w jedno zintegrowane środowisko zakupów. Innymi słowy – obecnie sprzedaż detaliczna oznacza tak naprawdę wykorzystanie wszystkich dostępnych kanałów sprzedaży i dotarcia do klienta.

Badania rynku potwierdzają to zjawisko: liczba osób, które co najmniej raz w miesiącu dokonują zakupów online, wciąż rośnie, podobnie jak liczba klientów szukających informacji o swoich ulubionych sklepach w serwisie Facebook przed zawarciem transakcji. Przedsiębiorstwa handlowe starają się zmienić lokalizacje sklepów fizycznych i rozszerzyć zasięg działania w celu uzyskania bardziej bezpośredniego, spersonalizowanego kontaktu konsumentów z marką.


Pojawiło się więc znacznie więcej możliwości kontaktu z klientami, co stawia przed firmami handlu detalicznego nowe wymagania. Klienci oczekują, że na każdym etapie relacji z detalistą będą mogli łatwo się z nim komunikować, a cały proces będzie transparentny i spójny. Jest to jeden z aspektów podejścia prezentowanego obecnie przez konsumentów – oczekują oni „wyjątkowych doświadczeń z zakupów”.

Współczesny klient zwraca uwagę na trzy istotne aspekty związane z realizacją zakupu.

Personalizacja: „Sprzedawca wie, kim jestem, i traktuje mnie jako konkretną osobę. Oferowane produkty są dokładnie dopasowane do moich oczekiwań. Jestem traktowany indywidualnie i otrzymuję spersonalizowane oferty, co ułatwia mi optymalne wykorzystanie mojego czasu i budżetu”.

Bezproblemowość: „Mogę się połączyć ze sklepem w każdej chwili, z dowolnego miejsca i za pomocą każdego urządzenia. Sprzedawca, który mnie zna, zapewnia mi równie dobrą obsługę zarówno w sklepie fizycznym, jak przez Internet. Promocje udzielane za pośrednictwem mojego ulubionego serwisu społecznościowego są również dostępne na urządzeniu mobilnym. Mogę z nich łatwo skorzystać w dowolnym momencie”.

Wyróżnienie na tle konkurencji: „Sprzedawca pomaga mi w znalezieniu tego, czego szukam w dobrej cenie. Pracownicy sklepu są pomocni i efektywni. Jako klient mogę tu zawsze liczyć na znakomitą obsługę – lepszą niż w innych sklepach, w których robię zakupy. Tu miałem najlepsze doświadczenia”.

W sektorze handlu detalicznego mamy do czynienia z nową rzeczywistością.

 

DYNAMICZNY DETALISTA

Aby z powodzeniem funkcjonować w tych nowych warunkach, detalista musi być lepiej skomunikowany oraz bardziej wszechstronny i proaktywny niż kiedykolwiek wcześniej. Krótko mówiąc, musi być dynamiczny. Oznacza to konieczność uwzględnienia trzech aspektów:

Komunikacji z klientami, która polega na poznaniu ich opinii i wyciąganiu wniosków oraz reagowaniu na przedstawiane potrzeby w sposób spójny i zgodny z ich oczekiwaniami. Klientom należy zaoferować to, czego oczekują, w miejscu
i czasie, w którym najchętniej robią zakupy (w dowolny sposób).

Personalizacji kontaktów, co pozwala zwiększyć produktywność i usprawnić obsługę klienta w celu maksymalnego wykorzystania potencjału pracowników na całym świecie – najcenniejszego zasobu firmy.

Elastyczności i skuteczności – sprawne działanie wymaga dostępu do najważniejszych informacji w czasie rzeczywistym. Firma musi być zdolna do dostosowywania i optymalizacji wydajności, przewidywania trendów i reagowania na pojawiające się możliwości. Wszystkie powyższe wymagają 360-stopniowego wglądu we wszystkie działania i procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.


Dynamiczny detalista jest otwarty na każdą nową możliwość pojawiającą się na rynku. Wymaga to zdolności do dokonywania szybkich zmian, dynamicznego rozwoju, wprowadzania nowych modeli biznesowych oraz tworzenia i realizowania przepływów pracy bez powodowania przestojów.

OD WIZJI DO RZECZYWISTOŚCI

Microsoft od dawna dostarcza platformy oprogramowania przedsiębiorstwom handlu detalicznego na całym świecie. Nasza wiedza i działania realizowane w tym obszarze są obecnie znacznie bardziej zaawansowane dzięki pracom nad produktami dla odbiorców indywidualnych oraz istotnym inwestycjom w rozwój aplikacji biznesowych. Sami również staliśmy się przedsiębiorstwem handlu detalicznego i otworzyliśmy własne sklepy internetowe (Microsoft Store).

Rocznie przeznaczamy na prace badawczo-rozwojowe około 10 mld USD, i jesteśmy w stanie zaoferować innowacyjne rozwiązania technologiczne w ramach całej oferty Microsoft przeznaczonej dla firm z sektora handlu detalicznego. Są to:

 • Aplikacje – Microsoft Dynamics (punkty sprzedaży - POS, merchandising, zarządzanie wieloma kanałami i sklepami, zarządzanie zamówieniami i łańcuchem dostaw, finanse, CRM); Microsoft SharePoint; Microsoft Office;
 • Windows; Microsoft SQL Server; Microsoft Tag
 • Urządzenia – Windows Mobile; Surface; Kinect; komputery i tablety z systemem Windows
 • Wdrożenia – Microsoft Services
Dystrybucja

Rozwiązanie umożliwiające zwiększanie rentowności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

 

Nieustannie rosnące wymagania klientów wydają się być obecnie największym wyzwaniem. Odbiorcy oczekują niższych cen, indywidualnego oznakowania produktów oraz regularnych i szybkich dostaw. Prowadzenie działalności w takich warunkach z pewnością nie jest rzeczą łatwą, zwłaszcza dla tych dystrybutorów, którzy w dalszym ciągu korzystają z konwencjonalnych systemów oraz procesów łańcucha dostaw. Kluczowi odbiorcy oczekują szeregu dodatkowych usług, takich jak wspólne opracowanie planu dystrybucji czy zarządzanie zapasami przez dostawcę (VMI).

 

Wyzwania są jeszcze trudniejsze w przypadku korzystania z przestarzałych systemów informatycznych. Sporządzenie precyzyjnych prognoz może być niezmiernie trudne, co uniemożliwia skuteczne zarządzanie stanem magazynu. Problemy te powinny zostać jak najszybciej rozwiązane, w przeciwnym razie ich następstwem będą zaniżone ceny, utracone zlecenia, zwiększone koszty magazynowania oraz niezadowoleni klienci. Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa może być jednak znacznie prostsze dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technologicznych.

 

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Wdrożenie elastycznego, niezawodnego środowiska informatycznego jest najlepszym sposobem na utworzenie efektywnego i płynnego łańcucha dostaw, który umożliwi zarządzanie zintegrowanymi kontraktami i zapewni wszechstronną obsługę klienta. Udoskonalenie systemów kontrolujących operacje łańcucha dostaw prowadzi do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa i zmniejszenia kosztów dystrybucji. Niezwykle cenna może okazać się możliwość wykorzystania funkcji systemu pozwalających na dostęp do informacji o stanie magazynowym i statusie zamówień, a także do danych o sprzedaży i zakupach. Możliwe jest również usprawnienie przepływu informacji w ramach danego przedsiębiorstwa, tak aby każdy dział miał dostęp do tych samych danych w momencie podejmowania istotnych decyzji. Realizację dostaw w wyznaczonym terminie ułatwiają zaawansowane funkcje integracji klientów z dostawcami (SCM), a także narzędzia wspomagające proces planowania oraz stały dostęp do informacji o stanie magazynowym obejmujących całą firmę.

 

Korzyści

 • Wdrożenie właściwych rozwiązań biznesowych - dostosowywanie się do zmiennych warunków rynkowych i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom odbiorcy poprzez udoskonalanie operacji łańcucha dostaw.
 • Skuteczne zarządzanie oddziałami i zespołami pracującymi bezpośrednio z klientem.
 • Wzrost wskaźników realizacji zamówień wraz z możliwością stałego kontrolowania stanu magazynowego, poprawą terminowości dostaw oraz skróceniem czasu potrzebnego na obsługę dystrybucji zwiększa się rotacja zapasów.
 • Wdrożenie odpowiednich rozwiązań biznesowych zapewnia sprawny przebieg wszelkich operacji odbywających się poza główną siedzibą firmy oraz gwarantuje, że działalność poszczególnych oddziałów przyczynia się do wzrostu dochodów przedsiębiorstwa.
 • Oferujemy zaawansowane rozwiązania zorientowane na klienta, dzięki którym Twoi odbiorcy również będą w stanie skuteczniej zarządzać swoimi przedsiębiorstwami i tym samym zyskają przewagę nad konkurencją.
Microsoft Dynamics AX dla firm Produkcyjnych

Microsoft Dynamics AX 2012: Wydajność. Elastyczność.Prostota.

Producenci od zawsze koncentrowali się na poprawie wyników w obszarze kosztów, produktywności, czasu wprowadzenia produktu na rynek, jakości produktu, czy optymalizacji zapasów. Globalizacja rynków, produkcja kontraktowa oraz ciągłe śledzenie działalności operacyjnej kreują wiele szans, ale również wiążą się z wyzwaniami. Microsoft Dynamics® AX 2012 pomaga producentom wykorzystać pojawiające się szanse i sprostać wyzwaniom oferując wydajne rozwiązanie ERP do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Zostało ono stworzone z myślą o firmach z sektora produkcyjnego.

 

 

Obecnie, na globalnym rynku producenci zależą od technologii przy projektowaniu produktów, zarządzaniu zapasami, utylizacji zasobów, harmonogramowaniu produkcji, optymalizacji procesów i obsłudze wielu innych procesów zachodzacych w organizacji. Stosują swoistą mieszankę produkcji dyskretnej, procesowej i odchudzonej (lean), które w wielu przypadkach są obsługiwane przez oddzielne systemy. Może powodować to utrudnia w efektywnym zaspokajanie popytu i potrzeb klientów, szczególnie w rozproszonej strukturze wielozakładowej i na różnorodnych rynkach geograficznych. Wzrost produkcji kontraktowej, rosnące wymagania do prowadzenia produkcji ekologicznej i zróżnicowanie w ramach globalnego zespołu wytwórczego, eksponują dodatkowo ograniczenia dostępnych systemów ERP.

 

 

By przezwyciężyć te wyzwania, pracownicy potrzebują dostępu do informacji w czasie rzeczywistym, dostosowanej do indywidualnego stanowiska w biurze, na hali produkcyjnej – w dowolnym miejscu na świecie. Microsoft Dynamics AX 2012 - najwyższej klasy rozwiązanie ERP umożliwia realizację zadań wspierając produkcję dyskretną, procesową i szczupłą za pośrednictwem jednego rozwiązania. Pozwala harmonogramować i rezerwować zasoby, również w organizacjach rozproszonych na wiele lokalizacji geograficznych.

 

Architektura rozwiązania Microsoft Dynamics AX 2012 zapewnia przejrzysty i łatwy dostęp do informacji niezależnie od specyfiki produkcji. Narzędzia dostępne wraz z rozwiązaniem pozwalają na dostosowanie zakresu i formy prezentowanych informacji do konkretnej roli pracownika w organizacji. Kompleksowe podejście Microsoft umożliwia każdej firmie produkcyjnej sprawne działanie i ciągłą poprawę procesów produkcyjnych w poszczególnych lokalizacjach. Rozwiązanie Microsoft Dynamics AX 2012 zapewnienia firmom produkcyjnym dostęp do najnowszych innowacji technologicznych.

 

WYDAJNOŚĆ: Wpisany w unikalne potrzeby Twojej firmy.

Wykorzystaj możliwości technologii stworzonej na potrzeby sektora produkcyjnego. Popraw kontrolę procesów produkcji na zamówienie (MTO) i zapasem magazynowym (MTS) oraz wielu innych stosowanych strategii. Wzmocnij współpracę z klientami i sprzedawcami, dzięki elastycznej strukturze kontraktów. Zapewnij kompleksowe wsparcie dla swojej organizacji, dzięki zintegrowanemu systemowi ERP obejmującemu funkcje zarządzania finansami i administracją, ryzykiem, HR oraz zgodnością z normami prawnymi i branżowymi.

Błyskawicznie dostosuj swoją firmę do globalnych rozwiązań produkcyjnych. Zapewnij rozwój na nowych rynkach, dzięki oprogramowaniu dostosowanemu do specyfiki wymagań w 36 krajach. Zapewnij globalne planowanie, dzięki zintegrowanemu modelowi planowania i zarządzania zasobami. Popraw efektywność, dzięki współdzieleniu danych finansowo-księgowych, bazy klientów, dostawców i produktów oraz poprzez użycie standardowych procesów dla handlu wewnątrzfirmowego i usług wspólnych.

Zyskaj błyskawiczny wgląd do informacji i popraw produktywność, dzięki interfejsowi użytkownika dostosowanemu do profilu. Wykorzystaj możliwości rozszerzonego interfejsu użytkownika (Profile), tabeli faktów i wzbogaconych funkcji podglądu. Zapewnij dostęp do wygodnego w obsłudze systemu raportowego klasy Business i ntelligence realizującego zapytania ad hoc, w celu uzyskania informacji o kluczowych działaniach produkcyjnych.Używaj predefiniowanych raportów stworzonych za pomocą rozwiązania Microsoft SQl Server Reporting Services.

 

Zapewnij dostęp do procesów biznesowych poprzez wskaźniki i alerty inicjowane w ramach wbudowanego systemu przepływu pracy (Worklflow). Popraw proces podziału zadań i konfiguracji konta użytkownika, dzięki bezpiecznemu środowisku opartemu na rolach i możliwości logowania z jednego miejsca.

 

Harmonogram dostaw

 

interfejsy użytkownika, takie jak harmonogramy Kanban, oferują intuicyjne funkcje
wizualizacji, które pomagają firmie w udoskonaleniu procesu produkcji.

 

ELASTYCZNOŚĆ: Reaguj na zmienne warunki otoczenia, koryguj i monitoruj poziom zrównoważenia zdolności produkcyjnych.

Dostosuj firmę do zmiennych procesów i wymagań prawnych wykorzystując sprawdzone modele. Popraw planowanie produkcji i elastyczność operacyjną, dzięki zunifikowanym procesom produkcji dyskretnej i szczupłej. Popraw przejrzystość biznesu, dzięki wielowymiarowym analizom finansowym. Konfiguruj procesy, w oparciu o graficzny edytor Workflow, który pomaga identyfikować problemy i optymalizować wyniki.

Popraw zdolność firmy do reakcji na zmienny popyt rynkowy. Zapewnij identyfikację zmian popytu, dzięki sprawnym mechanizmom analiz dostępnym wraz z rozwiązaniem. Popraw stopień wykorzystania zasobów i zdolność reagowania na potrzeby rynku, dzięki mechanizmowi harmonogramowania zasobów. Realizuj indywidualne zamówienia klientów, w oparciu o konfigurator produktów.

Stwórz warunki do rozwoju ekologicznej produkcji. Monitoruj odpady, wykorzystanie wody, zużycie energii, emisję dwutlenku węgla oraz inne koszty związane z wpływem produkcji na politykę zrównoważonego rozwoju. Wyeliminuj braki i zapewnij niezakłóconą produkcję w oparciu o techniki szczupłej produkcji.

 

PROSTOTA: Znany interfejs ułatwia znalezienie, użytkowanie i współdzielenie informacji.

Przyspiesz adaptacje użytkowników do nowego środowiska. Dzięki znanemu i przyjaznemu interfejsowi użytkownika oraz narzędzi do wizualizacji np. kart Kanban, diagramów Gantt, dotykowych ekranów dla pracowników hali produkcyjnej, wszystkich zgodnych z wyglądem pakietu Microsoft Office. Korzystaj z przyjaznych narzędzi i wymieniaj dane pomiędzy Microsoft Dynamics AX 2012 i Microsoft Office 2010.

Lepsza współpraca w zespole, z klientami, dostawcami i partnerami. Popraw komunikację i współpracę, dzięki wykorzystaniu
portalu Microsoft SharePoint dla sprzedawców i klientów oraz integracji z administracyjną warstwą ERP (dwupoziomowy model) przy wykorzystaniu Application integration framework. Wspieraj kompleksowy proces integracji z partnerami i klientami korzystając z dostępnych usług internetowych dla Microsoft Dynamics. Przyspiesz wymianę informacji w ramach wirtualnych zespołów, dzięki bieżącej informacji oraz zintegrowanej komunikacji z użyciem Microsoft lyncTM.

Uprość instalację, zarządzanie i aktualizację oprogramowania, w oparciu o rozwiązania do zarządzania cyklem rozwoju aplikacji. Zapewnij firmie łatwe wdrożenie ERP i prostą administrację. Zyskaj wysoki poziom efektywności IT, dzięki uproszczonemu rozwiązaniu do zarządzania cyklem życia aplikacji. Optymalizuj inwestycję IT, w celu poprawy wskaźnika TCO oraz produktywności, dzięki płynnej współpracy Microsoft Dynamics AX 2012 z innymi technologiami Microsoft.

 

Najważniejsze funkcje Microsoft Dynamics AX 2012 dla firm produkcyjnych

Znany i intuicyjny interfejs użytkownika
 • Dostęp do zunifikowanej listy zadań opartej na rolach, wizualizacja kolejek zadań, procesy biznesowe i raporty oraz powiadomienia, wyznaczanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) oraz innych ważnych informacji biznesowych. Spersonalizowane profile są dostępne dla ośmiu ról z obszaru produkcji
 • Uproszczony dostęp do danych za pomocą znanych narzędzi firmy Microsoft, w tym Microsoft Word, Excel ® i SharePoint.
Zarządzanie informacją o produkcie
 • Centralne zarządzanie produktami i usługami w całej organizacji, w tym zestawieniami materiałowymi BOM (produkcja dyskretna), formułami (produkcja procesowa), wariantami oraz produktami konfigurowalnymi.
 • Zarządzanie towarami z możliwością wykorzystania do trzech wymiarów towarowych oraz dostępnymi wariantami produktów.
 • Zarządzanie dostępnością produktów i usług w poszczególnych jednostkach firmy.
 • Określenie wymiarów dla zaawansowanej kontroli zapasów, śledzenia historii i monitorowanie ruchu.
 • Konfigurowanie niestandardowych produktów z tworzeniem unikalnych konfiguracji BOM oraz marszrut wykorzystując konfigurator produktu. Modele konfiguracji produktów uwzględniają nałożone ograniczenia i mogą być używane zarówno przy zamówieniach sprzedaży, ofertowaniu, zleceniach zakupu, jaki i zleceniach produkcyjnych.
Produkcja dyskretna
 • Realizacja wielu startegii produkcyjnych, w tym: konfigurowanie na zamówienie (CTO), montaż na zamówienie (ATO), produkcja na magazyn (MTS) oraz wytwarzanie pod zamówienie (MTO). Używa mechanizmu kontroli produkcji zarówno typu ‘Push’ jaki i ‘Pull’.
 • Optymalizacja produkcji i planowania materiałów, prognozowanie i harmonogramowanie. Jednoczesne planowanie materiałów i zdolności produkcyjnych. Zaimplementowane funkcje ATP (available to promise) oraz CTP (capable to promise).
 • Obsługa zleceń produkcyjnych w zakresie generowania, harmonogramowania, monitorowania i śledzenia przebiegu realizacji, dzielenia zleceń, cofania oraz ich kategoryzacji.
 • Uwzględnienie produkcji w toku (WIP) i rzeczywistych kosztów produkcji w raportowaniu i śledzeniu produkcji. Śledzenie szczegółowych zasobów i kosztów wydajności pracy, również w podziale na gniazda produkcyjne. Raportowanie odchyleń kosztów rzeczywistych od kosztów standardowych.
 • Zarządzanie marszrutą: możliwość planowania sieci prostych, sekwencyjnych i złożonych oraz korzystania z wielu marszrut równocześnie w tej samej sieci. Dostępne są funkcje przybliżonego planowania zdolności produkcyjnych i tworzenia szczegółowych harmonogramów. Halę produkcyjną można podzielić na logiczne jednostki produkcyjne w poszczególnych zakładach.
 • Szybkie tworzenie lub modyfikowanie zadań i symulacja alternatyw, dzięki funkcji przeciągania pozycji bezpośrednio na wykresie Gantta. Eliminowanie przeciążeń w harmonogramach poprzez przenoszenie operacji do alternatywnych gniazd produkcyjnych. Optymalizacja harmomogramowania w całej organizacji w oparciu o ujednolicony model zasobów i mechanizm planowania.
Produkcja procesowa
 • Definiowanie wielu wymiarów pozycji magazynowych, takich jak podwójne jednostki miary, kalkulacje przybliżonej wagi (catch-weight), kody opakowań, wariantów produktów podstawowych oraz partii produkcyjnych.
 • Zarządzanie wielopoziomowymi formułami i recepturami produktów, produktami towarzyszącymi i ubocznymi, z wykorzystaniem podpisów elektronicznych oraz opcji opakowań.
 • Pozwala klientom nałożyć wiele wymagań jakościowych na produkt, jak również łączyć podobne produkty w procesie produkcyjnym w celu poprawy wykorzystania maszyn.
 • Analiza i monitorowanie kosztów produkcji oraz wymagań dla każdego składnika zamówienia sprzedaży z pomocą graficznego przedstawienia wielopoziomowych formuł.
 • Redukcja kosztów zapasów i eliminacji odpadów poprzez wybór optymalnej kolejności z uwzględnieniem terminów ważności, wybranych metod pobierania (FEFO, LIFO czy FIFO).
 • Zapewnia zachowanie zgodności z wymogami branżowymi np. farmacja poprzez walidację procesów wytwarzania.
Produkcja odchudzona (lean)
 • Utrzymuje modele produkcji i procesów logistycznych w postaci przepływów produkcyjnych.
 • Użycie sygnałów zapotrzebowania Kanban.
 • Monitorowanie i zarządzanie zadaniami z wykorzystaniem kart Kanban.
Zarządzanie na hali produkcyjnej
 • Rejestracja produktów i zasobów magazynowych oraz pozycji materiałowych dla zleceń produkcyjnych, operacji i zadań za pomocą ekranu dotykowego.
Zarządzanie zapasami, plan główny i zarządzanie jakością
 • Różne modele kontroli magazynu oraz zapasów bezpieczeństwa.
 • Udostępnia wiele opcji wyceny zapasów, w tym FIFO, LIFO, według kosztu standardowego oraz średniej ważonej.
 • Plan główny: tworzenie i uruchamianie wielu planów dla wielu zakładów, uwzględniając popyt. Synchronizowanie zleceń ze zmianami w zapotrzebowaniu, zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym. Poprawa dystrybucji harmonogramów i prognoz z uwzględnieniem długoterminowych zakupów, produkcji oraz wymagań dotyczących zasobów.
 • Optymalizacja planowania całego przedsiębiorstwa, zapewniając konsolidowanie w ramach łańcucha dostaw z możliwością wglądu w plany jednostek organizacji.
 • Usprawnienie sprzedaży z utrzymaniem wewnątrzfirmowej polityki handlowej. Tworzenie łańcuchów zamówień wewnątrzfirmowych bezpośrednio i automatycznie ze zleceń sprzedaży do klienta końcowego, zarówno z dostawą jak i bez dostawy bezpośredniej oraz z automatyczną aktualizacją zamówień sprzedaży na podstawie zamówień zakupu jak i odwrotnie.
 • Wielozakładowość: Utrzymanie scentralizowanej kontroli wszystkich parametrów z dowolnego miejsca, czy to dotyczących pojedynczego oddziału jak i całej firmy, w tym również stanu zapasów oraz celów wydajnościowych. Struktury BOM, marszruty, rachunek kosztów oraz wymiary dotyczące zysków jak i strat. Zarządzanie wieloma rozproszonymi magazynami; zastosowanie różnych kosztów, cen, kategorii kosztów oraz wielu wymiarów danych dotyczących marszruty technologicznej.
 • Obsługa wielu stref czasowych z możliwością definiowania różnych dla każdego użytkownika.
 • Poprawa procesów biznesowych w celu zapewnienia utrzymania jakości, kontroli jakości oraz możliwość śledzenia partii/serii.
Zarządzanie magazynem
 • Automatyczne otrzymywanie propozycji rozmieszczenia dostarczonego towaru na podstawie zdefiniowanych reguł dla jednego jak i wielu magazynów. Śledzenie otrzymanych zleceń wraz z identyfikacją palet; generowanie zoptymalizowanej trasy kompletacji.
 • Wykorzystywanie kodów kreskowych do śledzenia towarów i lokalizacji w formie elektronicznej. Usprawnienie procesów wysyłkowych przez konfigurowanie zasad wysyłania i drukowania dokumentów wysyłki.
Zaopatrzenie
 • Ułatwienie bezpośrednich i pośrednich zakupów towarów i usług.
 • Wykorzystanie mechanizmów samoobsługi w celu dokonywania bieżących zamówień towarów i usług na podstawie katalogów przeszukiwanych online.
 • Zwiększenie efektywności działań dostawców, poprzez umożliwienie wykonywania różnych zadań w trybie on-line, np. aktualizacji danych profilowych i treści katalogów, rejestracji faktur i przeglądu płatności.
 • Zwiększenie możliwości wspierania polityki i procesów zaopatrzenia.
 • Rozwinięcie procesu zamówień o obsługę zapytań ofertowych z możliwością realizacji tego procesu przez internet.
Zarządzanie serwisem
 • Usprawnienie czynności serwisowych na bazie umów o świadczenie usług, zamówień na usługi, usług subskrybowanych oraz zarządzania naprawami.
Zarządzanie finansami, zgodność i kontrola wewnętrzna
 • Pełna zgodność z polskimi przepisami
 • Optymalizacja operacji finansowych w Księdze Głównej, obsługa bankowa, środki trwałe, zobowiązania i należności, rachunek kosztów, kontrola budżetowa, rachunkowość wewnątrzfirmowa oraz wsparcie dla usług wspólnych (shared services).
 • Pomoc w zapewnieniu zgodności działań organizacji z prawem, regulacjami, zasadami i regułami biznesowych, w tym kontroli wewnętrznej. Możliwość wykorzystania narzędzia Workbench Audit w celu określenia polityki i automatyzacji procesów audytu.
 • Funkcja Environmental Sustainability Dashboard pozwal śledzić zużycie energii i emisji dwutlenku węgla oraz wpływ firmy na środowisko.
Sprzedaż i marketing
 • Budowanie i wzmacnianie relacji z klientami poprzez zarządzanie sprzedażą, wsparcie działań służb sprzedaży, zarządzanie kontaktami i okazjami sprzedażowymi oraz działaniami marketingowymi.
 • Łatwe połączenie do programu Microsoft Dynamics CRM, zarówno w opcji online jak i lokalnie.
Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi z wykorzystniem narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim, w tym organizacja administracji oraz zarządzanie wynagrodzeniami, absencjami, świadczeniami, rozwojem i kompetencjami pracowników.
Analiza danych biznesowych i raportowanie
 • Natychmiastowy dostęp do informacji z raportów stworzonych z wykorzystaniem Microsoft SQL Server® Reporting Services. Automatyczne generowanie własnych raportów z narzędzia zapytań ad hoc Microsoft SQL Server Report Builder.
 • Samoobsługowe mechanizmy Business Intelligence z gotowymi, predefiniowanymi kostkami danych, które mogą być wyświetlane jako wskaźniki KPI na ekranach profilu pracowniczego i następnie bardziej szczegółowo analizowane w programie Microsoft Excel.
Portal dla pracowników
 • Rejestrowanie karty pracy, zamawianie produktów, wprowadzanie wydatków pracownika i samoobsługowy system definiowania celów wydajności pracownika.
Narzędzia
 • Automatyzacja procesów biznesowych z pomocą edytora graficznego workflow do tworzenia reguł biznesowych oraz przebiegu własnych procesów (z użyciem wzorców) używanego przez analityków procesów.
 • Zapewnia właściwy podział obowiązków, konfigurację i zarządzanie kontami użytkowników, dzięki zabezpieczeniom opartym na rolach oraz opcjom jednokrotnego logowania (SSO).
 • Pozwala wprowadzać dodatkowe, specyficzne modyfikacje w środowisku programistycznym Microsoft Visual Studio® i X ++.
 • Łatwa integracja pomiędzy aplikacjami i partnerami biznesowymi z wykorzystaniem elastycznej platformy do integracji usług i aplikacji.
Platforma współpracy aplikacji
 • Maksymalizuje rezultaty bieżących inwestycji, obniża TCO i dodatkowo zwiększa wydajność dzięki współpracy środowska Microsoft Dynamics AX 2012 z innymi kluczowymi technologiami firmy Microsoft, w tym Microsoft Office, Lync, SharePoint, Windows® i Windows Server®, SQL Server, Microsoft. NET, Microsoft BizTalk® Server i Visual Studio.
Budownictwo

Prowadzenie rentownej firmy budowlanej jest trudnym zadaniem. Stawiając czoło licznym, bezprecedensowym naciskom zewnętrznym, takim jak erozja marży, wyższe oczekiwania inwestora, szybko zmieniająca się technologia oraz niedobór siły roboczej, tylko wykonawcy stosujący najlepsze praktyki osiągną wyższy zwrot z inwestycji (ROI) oraz obniżają swoje ryzyko.

 

Dzięki spójnej informacji zarządczej jaką daje Microsoft Dynamics w wersji dedykowanej dla firm realizujących projekty istnieje możliwość przewidywania zagrożenia na projektach nim realnie wystąpią.

 

System Microsoft Dynamics AX oferuje wielofunkcyjne rozwiązania pomagające firmom budowlanym zarządzać złożonymi procesami biznesowymi bez konieczności ponoszenia kosztów rozbudowanej, drogiej infrastruktury informatycznej. Rozwiązania te mogą pomóc zredukować koszty przy jednoczesnym zwiększeniu wartości kontraktu, poprawie relacji z klientami i dostawcami oraz możliwości podejmowania szybszych, celniejszych decyzji.

 

Kluczowe obszary zastosowania aplikacji w branży budowlanej:

 • Marża na kontrakcie
 • Budżet vs realizacja
 • Kaucje gwarancyjne
 • Rozliczenia robót w toku
 • Harmonogram
 • Analizy budów
 • Rozliczenia z podwykonawcami
 • Zarządzanie bazą sprzętową
 • Cashflow kontraktu
 • Obieg faktur na budowach
 • Obieg i zarządzanie dokumentacją
 • Rozliczanie zaliczek podwykonawców i inwestorów
 • Procedury ISO/FIDIC
 • Zintegrowana informacja zarządcza
 • Analizy pomiędzy poszczególnymi kontraktami
 • Analizy jakości dostawców
 • Precyzja w obliczaniu kosztów
Zarządzanie nieruchomościami

Wzrost rentowności przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie systemu Microsoft Dynamics AX

 

Współczesny dynamiczny rynek stawia coraz większe wymagania. Zmieniające się czynniki gospodarcze i ekonomiczne sprawiają, że tylko wysoka efektywność wszystkich procesów i działań biznesowych może zapewnić firmie możliwość sprawnego funkcjonowania i dynamicznego rozwoju. Zastosowanie technologii informatycznych wspierających procesy zarządzania posiada decydujący wpływ na efektywność, przynosząc istotne oraz wymierne korzyści przekładające się na rynkowy sukces.

 

Poniżej wymieniamy najistotniejsze obszary, w których zastosowanie zintegrowanego systemu informatycznego przyczynia się do osiągnięcia sukcesu w zarządzaniu. Materiał ten ma na celu wskazanie głównych obszarów wsparcia przez system i stanowi odpowiedź na zgłaszane potrzeby firm Real Estate & Property Management.

 

Dla zarządzających

 • Analiza porównawcza planu sprzedaży z aktualnym stanem sprzedaży.
 • Uporządkowanie i optymalizacja realizowanych w firmie procesów biznesowych.
 • Zastosowanie spójnego i wiarygodnego źródła danych zawierającego informacje o wszystkich składowych prowadzonej działalności.
 • Ujednolicenie metod pracy wszystkich uczestników procesów biznesowych.
 • Prowadzenie i kontrola efektywności akcji marketingowych.
 • Bieżąca informacja o stanie rozliczeń z najemcami oraz dostawcami.
 • Symulacja efektów planowanych działań.
 • Prognozowanie przychodów z najmu (Forecast).
 • Pulpity menadżerskie, zawierające m.in. wskaźniki KPI's, ROI, Rent Roll, SC Reconciliation, zrównoważoną kartę wyników itd.

Zastosowanie powyższych rozwiązań umożliwia następujące korzyści dla biznesu:

 • Wzrost efektywności przedsiębiorstwa na poziomie przewyższającym średnią rynkową.
 • Optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstwa, bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie kosztów operacyjnych.
 • Wzrost efektywności prowadzonych kontraktów oraz wszystkich działań marketingowych i sprzedażowych.
 • Bezpośredni wgląd w zapisy umów z dostawcami i klientami wraz z możliwością śledzenia wprowadzonych zmian.
 • Łatwość dostosowania do trendów rynkowych (reagowanie na zmienność koniunktury).

Dział leasingu

 • Opcje umów na różnych poziomach usług dla odbiorców i klientów.
 • Umowy oparte na procedurach automatycznego księgowania dochodów i kosztów.
 • Różnorodne typy unitów, jak np. obszar, ilość, obrót itp.
 • Możliwość definiowania dowolnych metod obliczania wartości obciążenia z uwzględnieniem waloryzacji oraz rabatów.
 • Kreator obiektów, pozwalający na szybkie utworzenie struktury budynku oraz jego parametrów.
 • Łatwe w użyciu sposoby dopasowania niewynajętych nieruchomości do zainteresowania klientów.
 • Informacja o instalacjach technicznych wchodzących w skład lokali usługowych.

Dział property

 • Automatyzacja procesu naliczania obciążeń w oparciu o informacje zawarte w umowie najmu.
 • Stawki czynszu naliczane w oparciu o dowolny rodzaj indeksu bądź innej sparametryzowanej poprawki.
 • Zaawansowane alokacje i fakturowanie kosztów zużycia mediów, telewizji kablowej itp.
 • Rozliczanie kosztów obszarów publicznych (recepcja, windy itd.) wraz z automatyczną alokacją w oparciu o zapisy umów.
 • Wiekowanie należności i zobowiązań.
 • Wyliczenia czynszu efektywnego.
 • Wygodne alerty powiadamiające o powstaniu zaległości, przypisaniu nowego lokalu.
 • Automatyzacja księgowania wpływów na konto (bankowość elektroniczna).
 • Dostęp do wszystkich dokumentów w wersji elektronicznej (elektroniczny obieg dokumentów).
 • Programy lojalnościowe dla najemców.
 • Dostęp on-line dla klientów pozwalający śledzić historię oraz nadchodzące płatności, jak również szczegóły umowy czy odczyty urządzeń pomiarowych.

Dział techniczny

 • Planowanie przeglądów technicznych.
 • Kontrola kosztów obsługi serwisowej oraz napraw doraźnych.
 • Rozliczenia z podwykonawcami.
 • Kontrola jakości usług świadczonych przez dostawców.
 • Dogodne alerty informujące o terminie kolejnego przeglądu, wygaśnięciu umowy serwisowej itp. (dowolnie konfigurowane przez użytkownika).
 • Automatyzacja odczytu liczników (BMS - Building Management System).

Sprzedaż i marketing

 • Mechanizm gromadzenia preferencji klienta.
 • Sprawny dostęp do pełnych i aktualnych danych o kliencie (historia kontaktów, lista przesłane materiały, zaawansowanie procesu sprzedaży, ilość oraz wartość sprzedanych lokali).
 • Lejek sprzedaży generowany w oparciu o zaawansowanie procesu sprzedaży.
 • Generowanie umów.
 • Dostęp do informacji o cenie podstawowej, minimalnej oraz wynegocjowanej z klientem z możliwością generowania i wersjonowania cenników.
 • Automatyzacja procesu przygotowania i rozliczania umów.
 • Zintegrowana informacja o wszystkich działaniach dotyczących każdego klienta, jak również powiadomienia o zbliżającym się terminie wykonania kolejnych czynności (telefon, e-mail, spotkanie itp.)
 • Tworzenie oraz nadzór kampanii marketingowych i programów lojalnościowych z możliwością spójnej oceny ich realizacji.
 • Tworzenie planów sprzedaży wraz z informacją o wskaźniku realizacji.
 • Budżetowanie oraz planowanie kampanii marketingowych wraz z analizą efektywności.
Deweloper

Wzrost rentowności przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie systemu Microsoft Dynamics AX 2009

 

Współczesny, dynamiczny rynek stawia coraz to nowe wymagania. Ustawa deweloperska nakłada na deweloperów nowe obowiązki: założenie rachunków powierniczych dla każdego nabywcy, emitowanie i dostarczanie nabywcom pełnych prospektów informacyjnych inwestycji etc. Zmieniające się czynniki ekonomiczne sprawiają, że tylko wysoka efektywność wszystkich procesów i działań biznesowych może zapewnić firmie możliwość sprawnego funkcjonowania i dynamicznego rozwoju. Zastosowanie technologii informatycznych wspierających procesy zarządzania posiada decydujący wpływ na efektywność, przynosząc istotne korzyści przekładające się na rynkowy sukces.

 

Dotychczas rozwiązaliśmy ponad dwieście problemów branży. Poniżej wymieniamy jedynie najistotniejsze funkcjonalności, których zastosowanie przyczynia się do osiągnięcia sukcesu w zarządzaniu. Materiał ten ma na celu wskazanie głównych obszarów zastosowania systemu i stanowi odpowiedź na zgłaszane potrzeby firm deweloperskich.

 

Korzyści

 • Wzrost efektywności przedsiębiorstwa na poziomie przewyzszającym średnią rynkową.
 • Optymalizacja funkcjonalności przedsiębiorstwa, bezpośrednio przekłada sie na zmniejszenie kosztów operacyjnych.
 • Wzrost efektywności prowadzonych kontraktów oraz wszystkich działan marketingowych i sprzedażowych.
 • Bezpośredni wgląd w zapisy umów z dostawcami i klientami wraz z możliwością śledzenia wprowadzonych zmian.
 • Łatwość dostosowania do trendów rynkowych (reagowanie na zmienność koniunktury).

Dla zarządzających

 • Bieżąca kontrola budżetu i stanu realizacji wszystkich inwestycji.
 • Analiza porównawcza planu sprzedaży z aktualnym stanem sprzedaży.
 • Uporządkowanie i optymalizacja realizowanych w firmie procesów biznesowych.
 • Zastosowanie spójnego i wiarygodnego źródła danych zawierającego informacje o wszystkich składowych prowadzonej działalności.
 • Ujednolicenie metod pracy wszystkich uczestników procesów biznesowych.
 • Prowadzenie i kontrola efektywności akcji marketingowych.
 • Kontrola nad generalnymi wykonawcami i podwykonawcami.
 • Analiza efektywności i czynników na nią wpływających na bazie informacji z wszystkich poprzednich realizacji oraz aktualnych trendów rynkowych.
 • Symulacja efektów planowanych działań.
 • Pulpity menadżerskie, zawierające m.in. wskaźniki KPIs, ROI, ROA, ROE, zrównoważoną kartę wyników itd.

Zastosowanie powyższych rozwiązań umożliwia następujące korzyści dla biznesu:

 • Wzrost efektywności przedsiębiorstwa na poziomie przewyższającym średnią rynkową.
 • Optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstwa, bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie kosztów operacyjnych.
 • Wzrost efektywności prowadzonych kontraktów oraz wszystkich działań marketingowych i sprzedażowych.
 • Bezpośredni wgląd w zapisy umów z dostawcami i klientami wraz z możliwością śledzenia wprowadzonych zmian.
 • Łatwość dostosowania do trendów rynkowych (reagowanie na zmienność koniunktury).

Sprzedaż i marketing

 • Mechanizm gromadzenia preferencji klienta.
 • Sprawny dostęp do pełnych i aktualnych danych o kliencie (historia kontaktów, lista przesłane materiały, zaawansowanie procesu sprzedaży, ilość oraz wartość sprzedanych lokali).
 • Lejek sprzedaży generowany w oparciu o zaawansowanie procesu sprzedaży.
 • Obsługa rezerwacji mieszkań oraz łatwy dostęp do parametrów lokalu (rodzaj, powierzchnia, stan wykończenia itp.)
 • Generowanie umów wraz z harmonogramowaniem spłat.
 • Dostęp do informacji o cenie podstawowej, minimalnej oraz wynegocjowanej z klientem z możliwością generowania i wersjonowania cenników.
 • Automatyzacja procesu przygotowania i rozliczania umów.
 • Zintegrowana informacja o wszystkich działaniach dotyczących każdego klienta, jak również powiadomienia o zbliżającym się terminie wykonania kolejnych czynności (telefon, e-mail, spotkanie itp.)
 • Tworzenie oraz nadzór kampanii marketingowych i programów lojalnościowych z możliwością spójnej oceny ich realizacji.
 • Tworzenie planów sprzedaży wraz z informacją o wskaźniku realizacji.
 • Budżetowanie oraz planowanie kampanii marketingowych wraz z analizą efektywności.

Finanse

 • Rejestracja płatności od klientów (bankowość elektroniczna) i rozliczeń z kooperantami. Obsługa kaucji gwarancyjnych.
 • Automatyzacja procesu wysyłania powiadomień, a w tym o terminie i kwocie wpłaty kolejnej transzy, powiadomienia o przekroczeniu terminu płatności, ponagleń, naliczanie odsetek.
 • Automatyczne rozliczenia kosztów i rentowności sprzedaży mieszkań od momentu rezerwacji mieszkania do zakończenia sprzedaży całej inwestycji.
 • Kontrola i analiza wielkości oraz struktury kosztów operacyjnych.
 • Wiekowanie należności i zobowiązań.
 • Raportowanie na giełdę.
 • Zastosowanie automatów księgowych.
 • Elektroniczny obieg dokumentów (książka podawcza).
 • Przeliczanie kontraktów długoterminowych (MSR).
 • Kontrola przepływów pieniężnych (cash flow).
 • Wygodny bufor księgowy.

Obsługa serwisowa

 • Obsługa zgłoszeń serwisowych klientów.
 • Automatyzacja procesu zgłoszeń serwisowych do generalnego wykonawcy i podwykonawcy.
 • Śledzenie w czasie rzeczywistym stanu zgłoszenia (przyjęcie zgłoszenia, realizacja, protokół odbioru itd.)
 • Kontrola nad kosztami własnymi obsługi serwisowej.
 • Ocena jakości wykonawców.
 • Możliwość prowadzenia badań satysfakcji klientów w zakresie prac firm wykonujących naprawy.
Energetyka

Systemy Microsoft Dynamics klasy ERP pozwalają na maksymalne wykorzystanie potencjału firmy i zwiększenie jej zysków bez ponoszenia dodatkowych kosztów dzięki analizie dostępne zasoby firmy oraz kalkulacji czasu i środków, potrzebnych do realizacji poszczególnych zleceń.

 

Siłą firm, działających w tak specyficznej branży, jaką jest budownictwo dla sektora energetycznego, jest ich doświadczenie, specjalistyczna wiedza i umiejętności odpowiednio wykwalifikowanej kadry oraz zaplecze techniczne. Jednak dopiero możliwość optymalnego wykorzystania tych zasobów pozwala firmie rozwinąć skrzydła i osiągnąć rynkowy sukces.

 

Jednym z największych wyzwań przed którym stoją przedsiębiorstwa oferujące usługi budowlane i remontowe dla branży energetycznej, jest sprawne zarządzanie logistyczne. Firmy te podejmują się realizacji zamówień, wymagających użycia tych samych technologii i sprzętu w odległych lokalizacjach i nierzadko w zazębiających się, a nawet tych samych terminach. Aby móc sprawnie wykonać usługę i nie opóźniać prac nad żadnym z projektów, przedsiębiorstwa te muszą dysponować narzędziami, które pozwolą precyzyjnie obliczyć, ile czasu potrzeba na wykonanie prac z użyciem specjalistycznego sprzętu i w jaki sposób przydzielić zadania pracownikom o określonych kwalifikacjach.

 

Firmy te nie tylko budują obiekty elektrowniane, ale niebagatelną cześć ich działalności stanowi też demontaż linii czy transformatorów i zagospodarowanie odpadów pochodzących z remontów. Ich transport, składowanie i utylizacja to kolejne działania, które muszą zostać właściwie zaplanowane, udokumentowane i zaksięgowane. We wszystkich tych czynnościach, aplikacje ERP służą niezastąpioną i kompleksową pomocą.

Górnictwo

System Microsoft Dynamics AX pozwala nie tylko zaplanować wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa: specjalistycznych maszyn, czasu pracy odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i materiałów, ale również, umożliwiając szczegółową dokumentację projektów i usprawniając komunikację wewnątrz firmy – pozwala przekazywać doświadczenia i wiedzę, dzięki czemu firma może wykonywać każdy następny projekt lepiej, sprawniej i szybciej, a cenne zasoby informacji pozostają w przedsiębiorstwie.

 

Firmy specjalizujące się w realizacjach obiektów podziemnych posiadają unikalną wiedzę i dysponują wyspecjalizowanymi, niezwykle kosztownymi maszynami. Warto więc zadbać, aby infrastruktura techniczna posiadana przez firmę była jak najefektywniej wykorzystywana, a doświadczenie, „know-how” i najlepsze praktyki sprawnie przekazywane wśród pracowników.

 

Nie tylko same usługi budownictwa górniczego i tunelowego, lecz też wiedza z zakresu technologii górnictwa podziemnego stanowi unikalne dobro. Firmy budowlane działające w tej specyficznej branży oferują nie tylko prace wykonawcze lub remontowe wyrobisk i tuneli, zbrojenie szybów, czy wykonanie podziemnych instalacji, lecz również oferują usługi diagnostyczne, np. badania stateczności obudów szybowych, czy doradcze np. w kwestii doboru odpowiednich maszyn kopalnianych, czy wykonania opracowań geologiczno-mierniczych.

 

Przy tak kompleksowej obsłudze, warto dysponować narzędziami, które pozwolą zgromadzić wiedzę o klientach i zrealizowanych projektach w jednym miejscu. Znając historię współpracy z danym klientem można szybciej i trafniej określić jego potrzeby i zaproponować mu „szyte na miarę” rozwiązania, a także zaproponować usługi dodatkowe, zwiększając tym samym szanse na kolejne zamówienia.

Transport i logistyka

Transport i logistyka to jeden z kluczowych sektorów polskiej gospodarki. O jego znaczeniu decyduje nie tylko własny potencjał, ale również rola, jaką odgrywa w sprawnym funkcjonowaniu całego przemysłu. Kluczem do sukcesu w sektorze transportu i logistyki jest umiejętność integracji i koordynacji wszystkich elementów łańcucha dostaw.

 

W odpowiedzi na indywidualne potrzeby powstało rozwiązanie wspierające procesy zachodzące w obszarze transportu i logistyki. Rozwiązanie oparte jest o Microsoft Dynamics AX oraz bazuje na autorskich rozwiązaniach XPLUS.

 

System Microsoft Dynamics AX z modułem do zarządzania transportem znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie kluczową rolę odgrywa:

 • Zarządzanie taborem
 • ewidencja pojazdów i wyposażenia
 • ewidencje przebiegów
 • kontrakty na dzierżawę pojazdów (cysterny kolejowe, autocysterny, samochody kontenerowe, naczepy)
 • normy spalin i podatek paliwowy
 • integracje z modułem środków trwałych
 • możliwość ewidencjonowania środków transportu własnego i obcego
 • ewidencja kierowców oraz ich uprawnień (certyfikaty, szkolenia)
 • Odbiór towaru przez kontrahentów (zarządzanie odbiorem własnym)
 • Zarządzanie zamówieniami dostaw:
 • ewidencja zamówienia dostawy
 • obsługa dyspozycji przewozu
 • zarządzanie i rozliczanie tras
 • Planowanie transportu:
 • wsparcie planowania dla tras
 • kontrola ładowności
 • integracja z zewnętrznymi systemami planowania (import/eksport danych)
 • ograniczenia dostawy i uwzględnienie ich w planowaniu
 • Kontrola procedury akcyzowej – obowiązek stosowania systemu przemieszczania oraz nadzoru wyrobów akcyzowych EMCS
 • Kontrola wjazdów i wyjazdów na teren przedsiębiorstwa
 • Inwentaryzacja na środkach transportu (po rozliczeniu tras):
 • nadwyżka towaru
 • niedobór towaru
 • Zastosowanie urządzeń mobilnych – pełna komunikacja z kierowcą dotycząca realizacji transportu
 • Pełna integracja z pozostałymi modułami systemu
 • Integracja z systemami wagowymi
 • Integracja z systemami celnymi:
 • EMCS
 • OSOZ
 • ewidencje składu podatkowego
 • Kontrola ładunków niebezpiecznych (ADR)
 • Koszty transportu:
 • rozliczanie kosztów pośrednich oraz reguł alokowania kosztów (Koszt Własny Sprzedaży)
 • alokacja kosztów transportu na poszczególne dostawy
 • rozliczanie kosztów transportu (mi.in.: transport kolejowy ładowny, odprawa celna, koszty spedycji, transport kolejowy próżny, transport drogowy, opłaty dodatkowe na linii kolejowej szerokotorowej, transport drogowy własny, transport drogowy obcy, pojazd własny + kierowca obcy)
Gas & oil

Mocną stroną firm sektora gazowego jest ich unikalne know-how, wiedza ekspercka, odpowiednie zasoby techniczne oraz wykwalifikowana kadra pracownicza. Właściwe wykorzystanie tych zasobów umożliwia przedsiębiorstwom dalszy rozwój, utrzymywanie obecnych jak i pozyskiwanie nowych klientów, a tym samym umacnianie pozycji rynkowej.

 

W odpowiedzi na indywidualne potrzeby branży gazowniczej powstały moduły wspierające procesy zachodzące w tym obszarze oparte o system Microsoft Dynamics AX oraz bazujące na autorskich rozwiązaniach XPLUS m.in.moduł wyceny towarów gazowych, moduł analiz i raportowania oraz moduły do obsługi procesu budowy i obsługi instalacji gazowych, a także aplikacje do wsparcia planowania dystrybucji gazu płynnego luzem lub w butlach z wykorzystaniem transportu samochodowego i kolejowego, optymalizacji dostaw do klientów telemetrycznych.

 

Kluczowe obszary zastosowania aplikacji w przemyśle gazowym:

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM)
 • kontrakty zakupowe oparte na formułach cenowych i notowaniach ( np. ARGUS + np.10 USD)
 • kontrakty sprzedaży oparte na formułach cenowych i notowaniach ( np. ARGUS + np.10 USD)
 • planowanie zaopatrzenia rozlewni i terminali
 • zarządzanie załadunkiem oraz rozładunkiem
 • obsługa instrumentów finansowych zabezpieczających kontrakty (cenę gazu i walutę)

 • Obrót towarowy
 • ewidencje składu podatkowego;
 • Integracja z systemem EMCS (eAD)
 • kontrola jakości gazu

 • Obrót towarowy butle
 • napełnianie butli
 • umowy użyczeń butli
 • inwentaryzacja butli w klatkach
 • wymiany butli
 • procesy związane z legalizacją butli
 • serwisowanie butli
 • reklamacje

 • Obsługa procesów na terminalach gazowych
 • kontrakty na przeładunek
 • kontrakty wymiany ( bilansowanie wymian gazu)
 • planowanie zaopatrzenia rozlewni (zamówienia dostaw; zapotrzebowanie na produkcję butli; średnie zużycie w poprzednich okresach)

 • Integracja z systemami wagowymi

 • Wycena towarów gazowych
 • definiowanie wielu ujęć kosztów gazu
 • przewidywanie ceny gazu w przyszłych okresach rozliczeniowych
 • zabezpieczenia cen gazu i waluty
 • definiowalne reguły alokacji
 • integracja z modułem finansowym
 • pełna integracja z pozostałymi modułami systemu

 • Instalacje zbiornikowe
 • przygotowanie kosztorysu i oferty projektu instalacji
 • budowa i serwis instalacji
 • analiza przychodów i kosztów na instalacji
 • planowanie dostaw
 • obsługa i serwis urządzeń telemetrycznych
 • integracja z urządzeniami mobilnymi (monterzy, transport)

 • Transport
 • zarządzanie taborem (cysterny kolejowe, autocysterny, naczepy kolejowe)
 • zarządzanie dyspozycjami przewozu (trasy kolejowe i samochodowe);
 • rozliczanie dostaw, załadunków i rozładunków w trasach samochodowych i kolejowych;
 • wsparcie planowania dla trasy

 • CRM/Sprzedaż
 • pełna obsługa procesu handlowego
 • zarządzanie pozyskiwaniem klienta
 • statystki sprzedaży
 • segmentacja klientów
 • zarzadzanie umowami i aneksami
 • zarządzanie usługami instalacyjnymi

 • Zarządzanie obiegiem dokumentów
 • elektroniczne repozytorium dokumentów
 • workflow dla dokumentów
 • kontrola czasu wykonania akcji na fakturze w procesie obsługi faktury zakupu
Zarządzanie projektami

Wykonawcy odnoszący sukcesy mają zazwyczaj reputację firm wykonujących projekty na czas i w pierwotnie określonych granicach budżetowych. Wykonawcy inwestujący w rozwiązania informatyczne realizują projekty efektywniej, dostarczając produkt o wyższej jakości i zwiększając satysfakcję klientów.

 

Niezależnie od obszaru, w jakim Twoja firma realizuje projekty: budowlane, drogowe, kolejowe czy instalacyjne, najważniejsza jest bieżąca kontrola stanu realizacji zarówno od strony budżetu, jak również harmonogramu.System Microsoft Dynamics AX 2009 z modułem XPLUS Construction Management dla firm realizujących projekty znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie kluczową rolę odgrywa:
Odpowiednie oprogramowanie biznesowe zapewnia wyraźną przewagę konkurencyjną widoczną nie tylko podczas przetargu i realizacji projektu, lecz również, co ważniejsze, przy sporządzaniu bilansu firmy.

 • kontrola budżetu oraz harmonogramu projektów;
 • informacja o potencjalnych zagrożeniach na projekcie (nim realnie wystąpią);
 • zarządzanie przepływami finansowymi (cash flow) projektu oraz przedsiębiorstwa;
 • elektroniczny obieg dokumentów;
 • opracowanie ofert stanowiących rzetelną podstawę do stworzenia budżetu realizacyjnego;
 • zarządzanie jakością, dostęp do wszystkich procedur oraz automatyczna kontrola ich przestrzegania przez system;
 • kontrola kosztów obsługi serwisowej;
 • możliwość analizowania wszystkich projektów na każdym etapie realizacji, pozwalająca na wyciąganie wniosków i dalszą optymalizację zarządzania.

Praca w jednym systemie wszystkich pracowników firmy, od działu ofertowania po finanse, produkcję i serwis, pozwala zarządzającym na dokładny wgląd w pełną sytuację przedsiębiorstwa. Ujednolicone metody pracy nie tylko wpływają na poprawę jakości, ale również znacznie zwiększają jej wydajność.

Professional services

Microsoft Dynamics AX dla sektora usług profesjonalnych dostarcza narzędzi do zarządzania projektami dzięki, którym można aktywnie organizować projekty i zarządzać efektywnie czasem pracowników, harmonogramem projektów, zasobami firmy etc.

 

Oferowane rozwiązanie dostosowuje się do sposobu funkcjonowania firmy, co umożliwia zwiększenie rentowność projektu, przyspieszenie raportowania, przy jednoczesnej kontroli kosztów poprzez ściślejszą integrację z klientem i informacji związanych z projektem.

 

Zarządzanie Projektem

 • Zwiększ wydajność i produktywność pracowników
 • Definiowanie kosztów i stawek
 • Ustalenie zasad rozliczeń oraz metody rozpoznawania przychodów
 • Zarządzanie projektami i zasobami bardziej efektywnie
 • Analizy kosztów i projekty na dowolnym poziomie szczegółowości

Zarządzanie procesami

 • Wgląd w krytyczne informacje biznesowe i informacje o projekcie
 • Centralizacji zarządzania i dostęp do krytycznych informacji o firmie
 • Bieżące śledzenie i analiza transakcji całej organizacji

Zarządzanie finansami

 • Informacje o kliencie, umowy, budżet i dane do zarządzania projektami w celu monitorowania rentowności co ma doprowadzić do nie przekroczenia kosztów projektu
 • Automatyzacja procesów zatwierdzania dokumentów

Masz problem z:

 • Określeniem zasobów (ile i jakich zasobów jest wolnych)
 • Szybkim tworzenie kosztorysów i generowaniem raportów finansowych
 • Płynnością, rentownością projektu
 • Zarządzaniem dokumentacją
 • Zarządzaniem swoimi kluczowymi zasobami
 • Przedłużającym się czasem realizacji projektów
 • Bieżącą kontrolą kosztów
 • Niewłaściwym zarejestrowanym czasem pracy specjalistów
 • Brakiem dostępu do systemu raportowania działań

Co możesz osiągnąć:

 • Usprawnisz komunikację z klientem poprzez rozwiązania do wymiany dokumentów i bezpieczną współpracę online
 • Udoskonalisz reakcję na potrzeby klienta poprzez usprawnienie procesów biznesowych, takich jak automatyczne powiadomienia, zezwolenia, eskalacje
 • Sprawniej i efektywniej będziesz zarządzać projektem
 • Zyskasz wgląd we wszystkie informacje o projekcie oraz kluczowe wskaźniki wydajności, aby jeszcze szybciej i dokładniej podejmować decyzje, przy jednoczesnej integracji działań księgowych i zarządzania projektami
 • Dowiesz się jakie są przychody, koszty, rentowność projektu
 • Zaalokujesz efektywnie wewnętrzne zasoby
 • Uzyskasz informację kto ile czasu spędził w projekcie i co tam robił
 • Uzyskasz informację kto, na ile i w jakim projekcie jest obciążony
 • Poprawisz widoczności kluczowych zasobów, uzyskasz aktualny widok harmonogramów oraz alerty zadaniowe w outlooku
 • Lepiej wykorzystasz zasoby - bieżące śledzenie wykorzystanie zasobów, lepsze dostosowanie ludzi i umiejętności do projektów.
 • Zwiększysz wydajność pracowników
 • Zwiększysz wydajność poprzez automatyzację procesów biznesowych, takich jak rozliczanie i fakturowanie
 • footer_logo
 •   Puławska 435 A 02-801 Warszawa
 •   +48 22 295 02 50
 •   +48 22 295 02 99
 • biuro@xplus.pl

Najnowsze tweety

  

Używamy plików cookies na tej stronie.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies w naszej witrynie, zobacz naszą politykę prywatności.