Nowe narzędzia, innowacyjny sposób podejścia do produkcji, czyli Dynamics365 for Manufacturing

06października

Nowe narzędzia, innowacyjny sposób podejścia do produkcji, czyli Dynamics365 for Manufacturing

 

 

Jeszcze niedawno wysiłki produkcji w celu optymalizacji wydajności i zwiększenia satysfakcji klientów były postrzegane jako dodatkowe i często marginalizowane przedsięwzięcia. Dziś konwergencja tendencji fizycznych i cyfrowych zmienia te założenia. Producenci dbają o zintegrowanie systemów cyfrowych i fizycznych, zwiększoną widoczność, wydajność, elastyczność i niższe koszty. Chcą połączyć urządzenia i fabryki, wykorzystując dane z fabryki do obsługi klientów, aby poprawić każdy aspekt swojej działalności. Ale to dopiero początek. Digitalizacja zasadniczo zmienia sposób, w jaki producenci prowadzą interesy, umożliwiając podejście nastawione na klienta, a jednocześnie optymalizując wszelkie działania. Producenci z uprzywilejowanym dostępem cyfrowym angażują klientów w całym cyklu życia produktu: od projektowania, aż do usług terenowych.

Microsoft umożliwia transformację biznesu na pięć sposobów:

 

Optymalizacja operacji w łańcuchu dostaw poprzez lepszą widoczność i współpracę

Zbierając, integrując i wizualizując globalne dane dotyczące łańcucha dostaw na całym świecie, producenci zyskują lepszą widoczność w swoich działaniach od produkcji do sprzedaży. Na przykład jedna z największych na świecie firm z branży automatyki zauważyła, że automatyzując gromadzenie i analizę danych z odległych instalacji w łańcuchu dostaw ropy naftowej, spółki zwiększyły swoją przewagę konkurencyjną w bardzo krótkim czasie. Lepszy dostęp do danych na temat łańcucha dostaw jest również podstawą lepszej współpracy w produkcji, dostawach, usługach i sprzedaży.

 

Usprawnienie zarządzania zasobami, produktami i produkcją

Dzięki spójnemu poglądowi ujednolicającemu nadzór nad procesami i zapewniającemu wiedzę w czasie rzeczywistym, producenci mogą zinstytucjonalizować zyski z efektywności oraz korzystać z podłączonych urządzeń do zdalnego monitorowania i rozwiązywania problemów. Jeden z wiodących producentów robotów przemysłowych umożliwił 24-godzinny ciągły czas pracy przy użyciu tego podejścia. Dodatkowe informacje o produkcji i wykorzystaniu klientów umożliwiają również producentom świadczenie usług o wartości dodanej, takich jak bieżące monitorowanie i proaktywne wsparcie.

 

Zaangażowanie klientów w zupełnie nowy sposób

Aby zapewnić zindywidualizowane i kontekstowe zaangażowanie w dowolnym kanale, producenci muszą zadbać o swoją widoczność i dostępność. To podejście do zaangażowania opiera się na połączeniu analityki predykcyjnej, zdolności do świadczenia usług o wartości dodanej lub samodzielnej obsługi, która jest dostosowana do potrzeb klienta. Dzięki wdrożeniu zintegrowanej platformy sprzedażowej wiodący producent technologii domowych nie tylko rozwiązał potencjalne problemy zdalnie, zanim klienci kiedykolwiek odczuli ich skutki, ale zaoferował również niestandardowe oferty w oparciu o historię zakupów każdego klienta.

 

Przekształcenie centrów usług w centra zysku

Dzięki zmniejszającym się kosztom IoT, wyrafinowanym urządzeniom mobilnym i agregacji danych opartych na chmurze, producenci mogą poprawić jakość usług oferując zdalne monitorowanie i proaktywne usługi serwisowe. Odpowiednie koordynowanie techników wyposażonych w narzędzia mobilne i wirtualne może przyczynić się do zminimalizowania kosztów w wielu firmach. Pewien wiodący producent opon wykazał, że łącząc rekordy klientów, dostępność techników i zasoby zapasowe w jednym środowisku, może zapewnić niezakłóconą wygodę użytkowania, a także poprawić jakość świadczonych usług.

 

Umożliwienie pracownikom skuteczniejszej pracy

Gdy firma monitoruje aktywa klientów i historię zamówień, technicy mają szansę na lepsze zrozumienie i wykorzystanie tych danych. Mowa tu np. o umacnianiu działów serwisowych, zapewniając im możliwość błyskawicznych informacji zwrotnych. Jeden z producentów samochodów zaoszczędził bardzo wiele ujednolicając stałą obsługę klienta i zwiększając zaangażowanie klientów, poprzez zapewnienie pracownikom lepszego narzędzia do zrozumienia nastrojów klientów. Pozwolił na to system łączący zarządzanie produkcją i projektami z systemami zarządzania relacjami z klientami oraz dostarczania klientom indywidualnych usług i zaleceń.

 

Wiele sposobów, jedno rozwiązanie – Dynamics365

Dla producentów Microsoft Dynamics 365 kończy sztuczne podziały między systemami CRM i ERP i pozwala na obsługę aplikacji w telefonie lub tablecie. Dynamics 365 łączy front office i back office z jednym końcowym systemem zarządzania wszystkimi aspektami firmy, w odpowiednich tempie i skali.

 

 

Więcej o Dynamics 365 for Manufacturing.

 

 

Przeczytaj inne nasze artykuły

 

  • footer_logo
  •   Puławska 435 A 02-801 Warszawa
  •   +48 22 295 02 50
  •   +48 22 295 02 99
  • biuro@xplus.pl

Najnowsze tweety

  

Używamy plików cookies na tej stronie.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies w naszej witrynie, zobacz naszą politykę prywatności.