Dlaczego warto powierzyć wdrożenie rozwiązania informatycznego firmie XPLUS?

Informatyczny system zarządzania przedsiębiorstwem wspiera procesy biznesowe, których sprawność ma fundamentalne znaczenie dla działalności operacyjnej firmy i dla wiedzy menedżerskiej pozwalającej firmą strategicznie zarządzać. XPLUS dostarcza rozwiązań informatycznych wspierających bezpieczeństwo, ciągłość i operacyjną skuteczność przedsięwzięć gospodarczych podmiotów, które tych rozwiązań używają. Praktykowane przez XPLUS metody wdrażania umożliwiają przedstawicielom klienta nieustanny wgląd w zaawansowanie prac wdrożeniowych, wpływ na ich tok, udział w pracach oraz najwyższą możliwą gwarancję zgodności efektów z zamierzeniem pierwotnym. W tym celu XPLUS stosuje metodę wytwórczą własnego autorstwa Development Cycle, której wykorzystanie oraz wsparcie narzędziowe nieustannie rozwija i doskonali.

Executive Automats to autorskie narzędzie XPLUS pozwalające zarejestrować czynności obsługi rozwiązania Microsoft Dynamics AX, nadać im postać skryptów, zapisać w bazie, poddać obróbce nadającej im cechy potrzebne przy różnych zastosowaniach, łączyć te skrypty w scenariusze i odtwarzać w 12 celach zdefiniowanych dla różnych faz budowy rozwiązania Microsoft Dynamics AX.

To wbudowana w rozwiązania XPLUS zdolność rejestrowania działań użytkowników, a następnie zapisania ich w bazie wiedzy w formie skryptów pozwalających te działania w dowolnej chwili ponowić w trybie automatycznym.

Korzyści dotyczące efektu

  • Dokumentacja procesu i rozwiązania — dostępna na bieżąco, aktualna, kompletna
  • Czytelne mapowanie funkcji rozwiązania na kroki procesów biznesowych klienta
  • Poprawność i jakość — potwierdzone automatami testującymi funkcje i procesy
  • Dokumentacja funkcji, szkolenia, pomoc kontekstowa — wspierane automatami
  • Radykalnie wyższa jakość rozwiązania oraz samodzielność jego użytkowników

Korzyści dotyczące procesu

  • Przyśpieszenie wdrożenia, intensyfikacja spędzanego czasu, wzrost jakości efektów
  • Skład i opis cech funkcji rozwiązania — podstawa odbiorów i zarządzania zakresem
  • Możliwość aktywnego wpływu, udziału i realnych decyzji przedstawicieli klienta
  • Kompletny operacyjny wgląd Klienta w efekty wdrożenia na dowolnym etapie
  • Wgląd klienta w statystyki wykonań — roboczodni/godziny i ich efekty

Rodzinę produktów Dynamics Automated tworzą dwie grupy produktów: ABC i MMM. Każda z nich składa się z 3 rozwiązań. ABC to Executive Automats (EA), Knowledge Base (KB) i Development Cycle (DC), na MMM składają się zaś: Budget Master (BM), Efforts Meter (EM) i Results Mentor (RM). Zachęcamy do odwiedzenia strony Dynamics Automated i dowiedzenia się więcej o korzyściach zapewnianych przez nasze rozwiązania.