Nowa metoda kontroli podatników, czyli Jednolity Plik Kontrolny weszła w życie 1 lipca 2016 r. XPLUS przygotował aplikację, która w łatwy sposób umożliwia firmom przesyłanie danych do Ministerstwa Finansów. Nasz dodatek w przypadku wszystkich wdrożeń pozwolił na wygenerowanie oraz wysłanie prawidłowych plików JPK w wymaganym przez ministerstwo terminie.

Co to jest JPK?

10 września 2015 r. wprowadzono zmiany w ustawie o ordynacji podatkowej, które oznaczały wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Jest to nowa metoda kontroli podatników, która ma na celu przekazywanie danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w jednolitej formie elektronicznej. Taka forma ma umożliwić skrócenie czasu wykonywanych czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie również ograniczenie ich kosztów. Aby móc przesyłać dane za pomocą JPK, przedsiębiorstwa muszą dokonać aktualizacji swoich systemów ERP tak, żeby dawały one możliwość generowania odpowiednich raportów zgodnie ze schematami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Czym jest JPK XPLUS?

Rozwiązanie JPK XPLUS pozwala w prosty i szybki sposób przygotować, zweryfikować oraz wysłać pliki JPK w formacie XML zgodne z wymogami Ministerstwa Finansów. Obecnie przygotowane rozwiązanie obsługuje 5 schematów:

 • Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
 • Księgi rachunkowe
 • Magazyn
 • Faktury VAT
 • Wyciągu bankowe
 • Ewidencja przychodów
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Dla kogo?

Przygotowany przez XPLUS dodatek został przystosowany do systemów: Dynamics AXAPTA 3.0, Dynamics AX 4.0, Dynamics AX 2009, Dynamics AX 2012 oraz Dynamics 365 for Operations. Wszystkie przedsiębiorstwa używające powyższych wersji systemu mogą skorzystać z rozwiązania JPK XPLUS.

Jakie posiada funkcje?

JPK XPLUS pozwala na kompleksowe przejście procesu przesłania plików JPK do Ministerstwa Finansów. Proces ten składa się z kroków:

 1. Gromadzenie danych – zebranie wszystkich niezbędnych danych z tabel źródłowych i umieszczenie ich w tabelach tymczasowych;
 2. Weryfikowanie poprawności danych – tabele tymczasowe pozwalają zweryfikować poprawność wygenerowanych do JPK danych;
 3. Generowanie pliku JPK – utworzenie pliku XML zawierającego zweryfikowane dane;
 4. Walidacja poprawności plików – sprawdzenie zgodności formatu plików z wymaganiami Ministerstwa Finansów;
 5. Formatowanie plików – szyfrowanie odbywa się za pomocą Aplikacji Szyfrującej XPLUS;
 6. Przesłanie pliku – szyfrowanie odbywa się za pomocą Aplikacji Szyfrującej XPLUS;
 7. Archiwizowanie plików – przechowywanie wygenerowanych plików oraz UPO.

Co JPK XPLUS wyróżnia na tle konkurencji?

 1. Pozwala na podgląd, weryfikację oraz edycję danych wygenerowanych do pliku przed wysłaniem JPK dzięki tabelom tymczasowym;
 2. Jest to uniwersalne narzędzie kontrolingowe – dzięki zaawansowanym możliwościom filtrowania tabele tymczasowe mogą służyć jako narzędzie do weryfikowania poprawności danych w modułach, uzgadniania modułów, generowania zestawień danych w dowolnych konfiguracjach;
 3. Umożliwia integrację z innymi systemami – w przypadku prowadzenia części ewidencji w innych systemach niż Dynamics AX istnieje możliwość pobrania danych do tabel tymczasowych w AX i wygenerowania kompletnego pliku JPK;
 4. Pozwala na dostosowanie do zmian Ministerstwa Finansów bez konieczności prac programistycznych;
 5. Daje możliwość wykluczenia lub dodania transakcji do JPK z poziomu tabeli tymczasowej bez konieczności prac programistycznych;
 6. Posiada dodatkowe pola w tabeli tymczasowej ułatwiające weryfikację danych (pola niewymagane przez JPK);
 7. Ma bardzo szeroki moduł parametryzacji pozwalający określić źródła danych dla JPK;
 8. Daje możliwość generowania JPK VAT w wartościach zaokrąglonych do pełnych złotych i porównania go bezpośrednio z deklaracją VAT-7.