Systemy Microsoft Dynamics AX to kompleksowe aplikacje wspierające zarządzanie kluczowymi procesami biznesowymi i przeznaczone dla średnich oraz większych przedsiębiorstw. Został zaprojektowany w taki sposób, aby ułatwić prowadzenie działalności biznesowej w różnych lokalizacjach i krajach. Jest to możliwe dzięki standaryzacji procesów i zapewnieniu wglądu w kondycję całej organizacji. System ten daje pewność, że przyjęte narzędzie zarządzania działalnością spełnia i będzie spełniało potrzeby pracowników oraz wymagania branży i biznesu.

System Dynamics AX to

 • Jeden z najnowocześniejszych systemów do zarządzania przedsiębiorstwem na świecie
 • Microsoft – największy na świecie dostawca informatyki
 • Duża elastyczność – otwarty kod programistyczny – umożliwia zmianę „pod wymagania klienta” każdej funkcjonalności
 • Zgodnie z wizją Microsoft, nowoczesna informatyka konkuruje poprzez dostosowanie się do potrzeb klienta, a nie dostosowanie się do potrzeb systemu
 • Prosta integracja z narzędziami Microsoft Office i mechanizmami Windows
 • Przyjazny i znany użytkownikom interfejs
 • Rozwiązań Microsoft Dynamics używa już kilkaset tysięcy klientów na całym świecie
 • Zawiera niezwykle obszerną funkcjonalność umożliwiającą pracę wszystkich obszarów firmy w jednym narzędziu
 • Gospodarka magazynowa
 • Analizy zarządcze, Portal firmowy i wiele innych
 • Integracja z wszystkimi środowiskami Microsoft: SharePoint, MS Office Communication Server
 • Wykorzystanie technologii Unified Communication

Głównym celem wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego jest integracja obszarów biznesowych przedsiębiorstw oraz ich strategicznych procesów biznesowych. Najważniejsze korzyści z wdrożeń to kontrola i dostęp do danych w czasie rzeczywistym oraz ograniczenie czasu reakcji na sytuacje zagrożeń.

Cechy systemu

Prostota obsługi

Aby ułatwić poruszanie się w systemie oraz zmniejszyć ryzyko związane ze zmianą środowiska pracy Microsoft wykorzystał intuicyjny interfejs użytkownika, znany z aplikacji pakietu Microsoft Office (Outlook, Excel). Zastosowanie widoków głównych dostosowanych do stanowiska pracy umożliwia szybki dostęp do wymaganych informacji, sprawozdań oraz zadań dzięki wizualnym wskaźnikom oraz graficznemu przedstawieniu KPI. Dostęp do widoku głównego możliwy jest zarówno z poziomu aplikacji Microsoft Dynamics AX jak za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Rozproszona struktura

Microsoft Dynamics AX w swej idei zapewnia obsługę przedsiębiorstw o strukturze rozproszonej geograficznie. W ramach jednego systemu można obsługiwać i zarządzać nieograniczoną ilością przedstawicielstw czy podmiotów powiązanych, bez względu na ich lokalizację. Microsoft Dynamics AX umożliwia normalizację procesów biznesowych w skali całej organizacji i uwzględnienie korekt walutowych, pracę w wielu walutach i wielu językach, z jednoczesnym spełnianiem indywidualnych wymogów księgowych różnych krajów.

Kontrola i zarządzanie projektami

Wykorzystanie zaawansowanego modułu budżetowania i kontroli realizacji kontraktów pozwala szczegółowo planować i z dużym przybliżeniem określać wysokość marży. Pełna integracja ze wszystkimi elementami systemu gwarantuje dostęp do w pełni aktualnych informacji oraz możliwość przeanalizowania dokumentów źródłowych dowolnego rodzaju kosztu lub przychodu. Połączenie z modułem kadrowo-płacowym umożliwia przypisywanie i kontrolę kosztów związanych z pracownikami. Dzięki hierarchicznej strukturze możliwe jest przeprowadzanie analiz zarówno na poziomie pojedynczej budowy, oddziału lub całej firmy.

Integracja ze środowiskiem MS

Microsoft Dynamics AX zapewnia pełną integrację ze wszystkimi aplikacjami z rodziny Microsoft. Umożliwia to łatwe przenoszenie danych pomiędzy nimi oraz daje niemal nieograniczone możliwości wizualizowania danych zawartych w systemie (np.: dzięki wykorzystaniu MS SQL Reporting Services, Microsoft Excel, czy Microsoft Project). Wykorzystanie technologii SharePoint Portal Serwer umożliwia dostęp do funkcjonalności systemu oraz danych w nim zawartych za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz integrację z portalem korporacyjnym. Integracja z Exchange Server oraz Office Comunication Server pozwala na natychmiastowy dostęp do niezbędnych osób bezpośrednio z systemu.

Elektroniczny obieg dokumentów

Wykorzystanie Windows Workflow Foundation pozwala na tworzenie reguł biznesowych i przepływów pracy w celu zautomatyzowania procesów biznesowych. Podnosi to wydajność pracy oraz eliminuje papierowy obieg dokumentów.