Duża ilość transakcji zawieranych z kontrahentami powoduje problem częstej weryfikacji aktywności VAT-u na stronie Ministerstwa Finansów. Co więcej, podmioty regularnie znikają z rynku, a organy podatkowe wykreślają niektóre z nich z rejestru podatników VAT. W ten sposób zrodziła się potrzeba bieżącego i masowego sprawdzania aktywności VAT podmiotów gospodarczych.

Platforma Weryfikująca Podatników – to narzędzie do sprawdzania aktywności VAT: na stronie Ministerstwa Finansów dla podatników z Polski, w VIES dla podatników z UE. Dodatkowo, pozwala na pobranie danych adresowych z usługi GUS i VIES.

Pakiet standardowy zawiera następujące funkcjonalności:

  • Serwer do komunikacji pomiędzy Dynamics AX a usługami MF, VIES i GUS
  • Aktualizacja aktywności VAT (MF/VIES) dla wybranych kontrahentów na podstawie kwerendy, z możliwością wykonania tego procesu w trybie wsadowym
  • Rozszerzenie kartoteki odbiorców oraz dostawców o pola informujące użytkownika o aktywności VAT
  • Możliwość aktualizacji aktywności VAT z poziomu kartotek dla wielu wybranych kontrahentów
  • Wyświetlenie historii sprawdzeń aktywności VAT z poziomu kartotek
  • Możliwość dodania aktywności VAT ręcznie dla kontrahentów w sytuacji gdy posiadamy potwierdzenie pisemne/fax z urzędu
  • Generowanie potwierdzeń sprawdzenia aktywności VAT w formie pdf, jpg lub png
  • Pobieranie danych adresowych z GUS dla kontrahentów na podstawie numeru NIP dla podatników z PL
  • Pobieranie danych adresowych z VIES dla kontrahentów na podstawie numeru NIP dla podatników z UE

W cenie wdrożenia klient otrzymuje pakiet standardowy oraz możliwość umieszczenia podglądu aktywności VAT i walidacji (na przykład podczas księgowania faktury zakupu) w 5 miejscach w systemie.