Czym jest SharePoint i dlaczego warto?

Pozwala on pracownikom konfigurować witryny sieci Web służące do wymiany informacji z innymi osobami, umożliwia zarządzanie cyklem życia dokumentów oraz pozwala publikować raporty, dzięki którym wszyscy będą podejmować trafniejsze decyzje.

Funkcje programu Share Point ułatwiają firmie szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe. Program Share Point pozwoli pracownikom dzielić się wiedzą i pomysłami, tworzyć odpowiadające specyficznym potrzebom niestandardowe rozwiązania i odnajdywać odpowiednie dane biznesowe.

Korzyści

Zapewnienie najwyższej produktywności

Dzięki programowi Share Point pracownicy mogą być bardziej wydajni. Środowisko użytkownika przypomina pakiet Microsoft Office, więc pracownicy mogą szybko i bez trudu skorzystać z informacji biznesowych, od których zależy wykonanie powierzonych im zadań.

Niższe koszty dzięki ujednoliconej infrastrukturze

Program Share Point pozwala skonsolidować witryny intranetowe, ekstranetowe i internetowe na pojedynczej platformie co umożliwia redukcję kosztów.

Błyskawiczne reagowanie na potrzeby biznesowe

Share Point oferuje najlepsze elementy obu rodzajów podejścia: gotowe aplikacje oraz platformę dla rozwiązań niestandardowych. Z funkcji tego programu można korzystać bez modyfikacji lub szybko utworzyć bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązania na potrzeby określonych wymagań biznesowych.

Funkcje

Share Point 2013 Sites: Pojedyncza infrastruktura dla wszystkich witryn sieci Web w Twojej firmie

Funkcję Share Point 2013 Sites pełen zestaw narzędzi, dzięki którym pracownicy mogą utworzyć dowolny rodzaj witryny, a do tego pojedynczą infrastrukturę, która upraszcza zarządzanie witryną. Teraz można udostępniać i publikować informacje przy użyciu jednego, znajomego systemu — od witryny zespołu dla współpracowników, poprzez witrynę ekstranetową dla partnerów, aż po witrynę internetową dla klientów.

Share Point 2013 Communities: zintegrowana platforma współpracy

Dzięki funkcji Share Point 2013 Communities użytkownicy mogą współpracować w sposób, który jest dla nich najbardziej efektywny. Jak? Dzięki temu, że oprogramowanie dostarcza im doskonałych narzędzi do współpracy, które umożliwiają powszechne dzielenie się pomysłami, wyszukiwanie osób i wiedzy oraz odnajdywanie danych biznesowych. To nie wszystko — Share Point 2013 pozwala zarządzać tymi narzędziami za pośrednictwem jednej zaawansowanej platformy.

Share Point 2013 Composites: rozwiązania biznesowe do samodzielnego wykonania

Funkcja Share Point 2013 Composites oferuje bloki, które można następnie składać, łączyć i konfigurować w celu uzyskania rozwiązań do współpracy w firmie. Zapewnia ona możliwość natychmiastowego reagowania na określone potrzeby firmy poprzez tworzenie niestandardowych rozwiązań.

Share Point 2013 Content: ECM dla każdego

Funkcja Share Point 2013 Content sprawia, że zarządzanie zawartością w organizacji (Enterprise Content Management, ECM) staje się proste dla każdego. Dzięki połączeniu tradycyjnego zarządzania zawartością, funkcji społecznościowych oraz zaawansowanych możliwości wyszukiwania zarządzanie zawartością stało się równie naturalne, jak korzystanie z niej.

Share Point 2013 Insights: analiza biznesowa dla każdego

Funkcja Share Point 2013 Insights pozwala wszystkim dotrzeć do informacji biznesowych potrzebnych do podejmowania trafnych decyzji. Zaawansowane możliwości w rodzaju interaktywnych pulpitów i kart wyników umożliwiają wykorzystanie informacji z baz danych, raportów i aplikacji biznesowych do zaspokojenia określonych potrzeb.

Share Point 2013 Search: istotność, uściślanie i ludzie

Funkcja Share Point 2013 Search umożliwia pracownikom znalezienie informacji potrzebnych im w pracy. Umożliwia ona wyszukiwanie w intranecie i wyszukiwanie osób, a ponadto udostępnia platformę do tworzenia aplikacji opartych o wyszukiwanie. Wszystko to jest dostępne w ramach tej samej, ekonomicznej infrastruktury.