Animator rynku

Funkcję Animatora Rynku dla akcji XPLUS S.A. pełni Beskidzki Dom Maklerski S.A.

Link do strony www: http://www.bdm.com.pl/