Autoryzowany doradca

Obecnie spółka nie posiada Autoryzowanego Doradcy.