Plan Strategiczny

Obecna sytuacja

 • Firma opracowała innowacyjny produkt – XPLUS Construction Management (XCM) – który stanowi innowacyjne rozwiązanie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym. Dzięki zastosowaniu XCM firma uzyskuje realną możliwość zarządzania kontraktami w sposób niezwykle spójny ze wszystkimi obszarami jego funkcjonowania. Wiedza o branży oraz metodologii zarządzania projektami stanowi istotną wartość dodaną dla klientów firmy i stanowi o przewadze XPLUS nad konkurencją. Szereg udanych wdrożeń oraz referencje znaczących podmiotów z branży potwierdza jakość i dojrzałość produktu XPLUS.
 • XPLUS posiada potencjał intelektualny pozwalający na szybki rozwój oraz ugruntowanie przewagi konkurencyjnej.
 • Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie usługami i produktami XPLUS, które przekracza obecne możliwości wdrożeniowe firmy.
 • Korzystając z doświadczenia, dostrzegamy konieczność rozwoju produktów dla dystrybucji przemysłowej.
 • Dostrzegamy konieczność rozwoju w kierunku projektów międzynarodowych.
 • Dostrzegamy konieczność znacznego powiększenia zespołu.

Strategia rozwoju

 • Koncentracja na grupach klientów zorientowanych „wertykalnie” (budowa kompetencji w konkretnie określonych branżach). Takie podejście powoduje wzrost wartości systemu IT poprzez usługi doradcze związane z branżą.
 • Praca dla branż o ponadprzeciętnej stopie wzrostu (w porównaniu do PKB). Taką branżą, w której XPLUS SA skutecznie zbudowała przewagę konkurencyjną, nieustannie pozostaje budownictwo.
 • Dywersyfikacja portfela klientów i budowanie przewagi również w branży dystrybucyjnej.
 • Praca z produktami Microsoft Dynamics (produkty te notują wzrost sprzedaży rzędu 40% rokrocznie). Microsoft inwestuje w produkty Dynamics (6 mld dolarów), które stanowią strategiczny obszar jego funkcjonowania. Skutkiem powyższego są nowe rozwiązania z rodziny Dynamics. W 2009 r. odbyła się polska premiera najnowszej technologii Microsoft Dynamics AX 2009, która wprowadza znaczące zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozwiązania zastosowane przez Microsoft w systemie Dynamics AX 2009 są wyróżniane przez szereg firm badawczych i analityków rynku, np. zaliczenie Microsoft Dynamics AX do kwadrantu liderów w raporcie agencji badawczej Gartner „Magic Quadrant for Midmarket and Tier-2 Oriented ERP for Product-Centric Companies”. W 2009 r. doszło również do poszerzenia oferty Microsoft Dynamics AX o kolejne rozwiązania branżowe, m.in. o rozwiązania do obsługi usług profesjonalnych poszerzających zakres grupy docelowej, dla której dedykowane są produkty z rodziny Dynamics.
 • Przygotowanie się do rosnących potrzeb naszych klientów związanych z prowadzeniem wdrożeń międzynarodowych.
 • Wykorzystanie pozycji strategicznego dostawcy IT dla klientów poprzez rozszerzenie oferty o produkty powiązane z wdrożeniem – sprzęt, usługi sieciowe, wdrożenia innych systemów, np. Business Intelligence, systemy raportowania zarządczego, systemy portalowe, w przyszłości usługi hostingu aplikacji oraz outsourcing informatyki.

Przedstawione powyżej podejście pozwoli

 • Zwiększyć marżowość wdrożeń (wdrożenie realizowane w branży już obsługiwanej jest tańsze i krótsze). Kolejne rodzaje funkcjonalności systemu zbudowane dla jednego klienta mogą być sprzedawane kolejnym klientom z branży.
 • Zdobyć większą część rynku wdrożeń systemów dla poszczególnych branż.
 • Stać się liderem rozwiązań dla firm zarządzanych projektowo.

Zaufali nam m.in.

logoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogos