null

Retail

Współczesny rynek handlu detalicznego oferuje przedsiębiorstwom duże możliwości dotarcia do klientów, z drugiej zaś stawia przed nimi nowe wyzwania. Czynniki ekonomiczne, coraz większy wybór produktów i sposobów zakupu oraz nieograniczony dostęp do informacji sprawiają, że klienci mają dziś znacznie większe oczekiwania wobec sprzedawców detalicznych.

null

Dystrybucja

Nieustannie rosnące wymagania klientów wydają się być obecnie największym wyzwaniem. Odbiorcy oczekują niższych cen, indywidualnego oznakowania produktów oraz regularnych i szybkich dostaw. Prowadzenie działalności w takich warunkach z pewnością nie jest rzeczą łatwą, zwłaszcza dla tych dystrybutorów, którzy w dalszym ciągu korzystają z konwencjonalnych systemów oraz procesów łańcucha dostaw.

null

Produkcja

Producenci od zawsze koncentrowali się na poprawie wyników w obszarze kosztów, produktywności, czasu wprowadzenia produktu na rynek, jakości produktu, czy optymalizacji zapasów. Globalizacja rynków, produkcja kontraktowa oraz ciągłe śledzenie działalności operacyjnej kreują wiele szans, ale również wiążą się z wyzwaniami.

null

Budownictwo

Prowadzenie rentownej firmy budowlanej jest trudnym zadaniem. Stawiając czoło licznym, bezprecedensowym naciskom zewnętrznym, takim jak erozja marży, wyższe oczekiwania inwestora, szybko zmieniająca się technologia oraz niedobór siły roboczej, tylko wykonawcy stosujący najlepsze praktyki osiągną wyższy zwrot z inwestycji (ROI) oraz obniżają swoje ryzyko.

null

Nieruchomości

Współczesny dynamiczny rynek stawia coraz większe wymagania. Zmieniające się czynniki gospodarcze i ekonomiczne sprawiają, że tylko wysoka efektywność wszystkich procesów i działań biznesowych może zapewnić firmie możliwość sprawnego funkcjonowania i dynamicznego rozwoju. Zastosowanie technologii informatycznych wspierających procesy zarządzania posiada decydujący wpływ na efektywność, przynosząc istotne oraz wymierne korzyści przekładające się na rynkowy sukces.

null

Energetyka

Siłą firm, działających w tak specyficznej branży, jaką jest budownictwo dla sektora energetycznego, jest ich doświadczenie, specjalistyczna wiedza i umiejętności odpowiednio wykwalifikowanej kadry oraz zaplecze techniczne. Jednak dopiero możliwość optymalnego wykorzystania tych zasobów pozwala firmie rozwinąć skrzydła i osiągnąć rynkowy sukces.

null

Górnictwo

Firmy specjalizujące się w realizacjach obiektów podziemnych posiadają unikalną wiedzę i dysponują wyspecjalizowanymi, niezwykle kosztownymi maszynami. Warto więc zadbać, aby infrastruktura techniczna posiadana przez firmę była jak najefektywniej wykorzystywana, a doświadczenie, „know-how” i najlepsze praktyki sprawnie przekazywane wśród pracowników.

null

Logistyka

Transport i logistyka to jeden z kluczowych sektorów polskiej gospodarki. O jego znaczeniu decyduje nie tylko własny potencjał, ale również rola, jaką odgrywa w sprawnym funkcjonowaniu całego przemysłu. Kluczem do sukcesu w sektorze transportu i logistyki jest umiejętność integracji i koordynacji wszystkich elementów łańcucha dostaw.

null

Gazownictwo

Mocną stroną firm sektora gazowego jest ich unikalne know-how, wiedza ekspercka, odpowiednie zasoby techniczne oraz wykwalifikowana kadra pracownicza. Właściwe wykorzystanie tych zasobów umożliwia przedsiębiorstwom dalszy rozwój, utrzymywanie obecnych jak i pozyskiwanie nowych klientów, a tym samym umacnianie pozycji rynkowej.

null

Management

Wykonawcy odnoszący sukcesy mają zazwyczaj reputację firm wykonujących projekty na czas i w pierwotnie określonych granicach budżetowych. Wykonawcy inwestujący w rozwiązania informatyczne realizują projekty efektywniej, dostarczając produkt o wyższej jakości i zwiększając satysfakcję klientów.

null

Usługi profesjonalne

Microsoft Dynamics AX dla sektora usług profesjonalnych dostarcza narzędzi do zarządzania projektami dzięki, którym można aktywnie organizować projekty i zarządzać efektywnie czasem pracowników, harmonogramem projektów, zasobami firmy etc.