Akcje serii A 42 500 000
Akcje serii B 7 500 000
Akcje serii C 15 000 000
Akcje serii D 1 500 000
Akcje serii E 383 012
Akcje serii E1 463 792
Suma 67 346 804
Imię i Nazwisko Akcjonariusza
Ilość akcji
Liczba głosów
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
FCBSL LLC 60 293 865 60 293 865 89,53 %
Inni 7 052 939 7 052 939 10,47 %
Razem 67 346 804 67 346 804 100,00 %