Nasz ekspert JPK, Monika Cyfra, przygotowała odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące JPK_XPLUS.

  1. Ile schematów JPK zawiera JPK Xplus?

– JPK XPlus zawiera 5 schematów tj. : VAT, Księga, Faktura, Wyciąg bankowy i Magazyn

  1. Ile trwa generowanie danych dla poszczególnych schematów?

– W przypadku MS SQL oraz w przypadku bardzo dużej bazy, generowanie danych dla jednego schematu może trwać kilka minut lub dłużej. Najdłużej generujących się schematem jest JPK_Magazyn, ze względu na ilość dokumentów które posiada w sobie (4). Pozostałe schematy generowane są najczęściej od kilku do kilkunastu minut. Schemat JPK_VAT jest generowany najczęściej ok 1 minuty.

  1. Czy jest możliwość instalacji JPK Xplus na aplikacji AX w dowolnej jej wersji i w dowolnej wersji lokalizacji aplikacji (dotyczy aplikacji AX2009 i niższych wersji)

– JPK Xplus jest rozwiązaniem przygotowanych na każdą wersję lokalizacji AX. Obsługujemy dowolne warstwy zarówno wchodnio-europejskie, jak i dowolne inne, natomiast warunkiem poprawnego działania rozwiązania będzie istnienie pól na aplikacji z których korzysta dany schemat JPK. W przypadku wersji 2012 i wyższej musimy być ustawiony polski region dla aplikacji.

  1. Czy wgranie narzędzia JPK Xplus na aplikację modyfikuje standard systemu i może wpływać na modyfikacje obecne na aplikacji?

– Nie. Narzędzie JPK Xplus jest osobnym modułem nie wpływającym na standard systemu ani obecne na nim modyfikacje klienta. JPK Xplus zaciąga dane z systemu, ale przetwarza i edytuje dane w ramach własnego modułu.

  1. Czy wersja 17 konfiguracji VAT związana jest z rokiem za który generujemy JPK_VAT?

– wersja konfiguracji VAT odpowiada wersji deklaracji VAT7 na której zbudowany został schemat JPK. Na ten moment deklaracja VAT7 obowiązuje w wersji 17 i w takiej samej zbudowane są schematy VAT nr 2 i nr 3.

  1. Podczas weryfikacji JPK_VAT w programie MF Klient JPK pojawiają się ostrzeżenia, iż nr identyfikacyjny nie jest zgodny z Dziennikiem Urzędowym Unii Europejskiej. Czy plik zostanie przyjęty przez MF?

– Zgodnie z jedną z wprowadzonych poprawek do aplikacji MF Klient JPK wprowadzono dodatkową weryfikacji merytoryczną JPK i na jej potrzeby wprowadzono 2 typy komunikatów ostrzeżenie i błąd. Na ten moment jednak oba komunikaty mają charakter informacyjny i nie zostanie zablokowana możliwość wysyłki pliku zarówno w przypadku pojawiania się ostrzeżenia jak i błędu. Weryfikacja dotyczy wyłącznie polskiego numeru NIP stąd ostrzeżenie.

  1. Który schemat obowiązuje dla korekt JPK_VAT za rok 2017 i 2016?

– Od początku lutego br. obowiązuje w MF obowiązuje schemat 3 dla JPK_VAT zarówno dla dokumentów wysyłanych za rok bieżący, jak i lata ubiegłe.

  1. Podczas weryfikacji JPK_VAT w programie MF Klient JPK pojawia się informacja o pustej przestrzeni nazw JPK.

– Przyczyną komunikatu jest błędny schemat JPK_VAT na którym wygenerowany został plik xml