Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinaru na temat finansowego rozliczenia produkcji w Microsoft Dynamics! Bartek wskazuje oraz omawia sprawne i efektywne ścieżki rozliczania produkcji za pomocą narzędzia Dynamics.

Zachęcamy do obejrzenia naszego materiału:

Finansowe rozliczenie produkcji w Dynamics
(wg. metody TKW – Technicznego Kosztu Wytworzenia)

CEL

Wskazanie oraz omówienie sprawnych i efektywnych ścieżek rozliczania produkcji za pomocą narzędzia Dynamics. Bartek, krok po kroku, omówi cały proces, wskazując najważniejsze aspekty.

HARMONOGRAM

1. Ogólna koncepcja rozwiązania.
1.1. Ewidencja transakcji finansowych.
1.2. Zużycie materiałów i półproduktów w ramach zlecania produkcyjnego.
1.3. Ewidencja zużycia zasobów produkcyjnych (roboczo i maszynogodzin) na zleceniu.
1.4. Ewidencja elementów dodatkowych pośrednio związanych z produkcją oraz ich prezentacja na zleceniu produkcyjnym.

2. Omówienie procesu rozliczenia produkcji.
2.1. Prezentacja koncepcji podziału zlecenia produkcyjnego na główne elementy składowe (maszyny, pracowników i inne).
2.2. Przedstawienie podstawowych wariantów na doszacowanie zlecenia produkcyjnego (różne klucze podziału kosztów).

3. Proces rozliczenia.
3.1. Uruchomienie rozliczenia produkcji.
3.2. Formularze rozliczenia: prezentacja wyników rozliczenia, księgowanie rozliczenia.

4. Podsumowanie i pytania.