Promocja marki Executive Automats, na międzynarodowych konferencjach branżowych ICT, poświęconych m.in rozwiązaniom Microsoft Dynamics.

XPLUS S.A. informuje, że realizuje projekt pt. „Promocja marki Executive Automats, 
na międzynarodowych konferencjach branżowych ICT, poświęconych m.in rozwiązaniom Microsoft Dynamics” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Celem projektu jest pozyskanie nowych potencjalnych Klientów rozwiązania Executive Automats (EA) oraz Partnerów Biznesowych zainteresowanych udziałem 
w Programie Partnerskim prowadzonym przez XPLUS dla sprzedaży Executive Automats. Głównymi rynkami perspektywicznymi dla sprzedaży EA są USA oraz Europa Zachodnia.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.05.2019 do 18.12.2020, w jego ramach przeprowadzona zostanie aktywna promocja rozwiązania Executive Automats na konferencjach międzynarodowych IT/ICT oraz branżowych konferencjach międzynarodowych poświęconych specjalistycznym rozwiązaniom dla platformy Microsoft Dynamics AX oraz Microsoft Dynamics 365.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 183 100,00 PLN z czego kwota dofinansowania nie może przekroczyć 137 325,00 PLN.

Kontakt do osoby, która udzieli Państwu informacji na temat projektu: Katarzyna Zyzak.
Tel: (22) 295 02 50. Szczegółowe informacje dotyczące programu i zagadnień związanych z UE znajdą Państwo na stronach: www.poir.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.parp.gov.pl, www.europa.eu.

Grudzień 2019

Zaufali nam m.in.

logoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogos