Dane o emisji

Akcje serii A 42 500 000
Akcje serii B 7 500 000
Akcje serii C 15 000 000
Akcje serii D 1 500 000
Akcje serii E 383 012
Akcje serii E1 463 792
Suma 67 346 804
Imię i Nazwisko Akcjonariusza
Ilość akcji
Liczba głosów
Udził w ogólnej liczbie głosów na WZ
FCBSL LLC 60 793 865 60 793 865 90,27 %
Inni 6 552 939 6 552 939 9,73 %
Razem 67 346 804 67 346 804 100,00 %

Zaufali nam m.in.

logoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogos