Historia

13 czerwca 2002 r. została zarejestrowana jednoosobowa działalność gospodarcza pod nazwą WISE Karol Sudnik.

Od 2002 r. Karol Sudnik (obecny prezes zarządu XPLUS SA) pracował przy zarządzaniu największego wówczas na świecie projektu wdrożenia systemu Microsoft Business Solutions Axapta (obecnie system nosi nazwę Microsoft Dynamics AX) w Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o.

W czerwcu 2004 r. projekt zakończono, a Karol Sudnik, wraz z kilkoma kluczowymi dla wdrożenia w Avon osobami, na podstawie zdobytych doświadczeń, postanowił zbudować firmę zajmującą się profesjonalnymi wdrożeniami systemów opartych na Microsoft Dynamics AX. Wówczas WISE Karol Sudnik zmienił nazwę na XPLUS Karol Sudnik. W tym samym czasie nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej z departamentem Microsoft – Microsoft Business Solutions. W ten sposób XPLUS, dzięki kompetencjom swoich pracowników, dołączył do wąskiego grona firm uprawnionych do wdrożeń największego spośród oferowanych przez Microsoft systemów.

W 2004 roku pozyskaliśmy pierwszych klientów, m.in. Reprograf Sp. z o.o. (lider rynku w dostawach sprzętu dla poligrafii), oraz realizowaliśmy wiele projektów jako podwykonawcy innych partnerów Microsoft.

W 2005 roku firma podjęła decyzję o skoncentrowaniu się na rozwiązaniach dla branż zarządzanych projektowo, w szczególności budownictwa. Podstawą wyboru tej dziedziny były szerokie doświadczenia związane z zarządzaniem projektami podczas współpracy przy tworzeniu polskich oddziałów stowarzyszenia Project Management Institute® (skupiającego profesjonalnych kierowników projektów oraz wyznaczającego standardy w zarządzaniu projektami). Karol Sudnik jest certyfikowanym PMP® (Project Management Professional®). Kompetencje PM zostały także potwierdzone podczas realizacji wielu dużych przedsięwzięć informatycznych. Kolejnym powodem skoncentrowania się na branży budowlanej był przewidywany silny jej wzrost po wstąpieniu Polski do struktur UE. Firma zawierała kontrakty z wieloma znanymi markami z Polski i zagranicy, m.in. Wavin Metalplast-Buk, Columbus IT. Opracowaliśmy polską specyfikację metodyki wdrażania systemu Microsoft Dynamics AX oraz przeprowadziliśmy serię szkoleń dla Partnerów Microsoft.

W 2006 r., przy wsparciu polskiego oddziału Microsoft, firma XPLUS przystąpiła do promocji produktu dla budownictwa, poczynając od targów BUDMA 2006, a kończąc na licznych artykułach w prasie branżowej i seminariach. Pierwszy duży kontrakt związany z przedsięwzięciem został podpisany z firmą UNIBEP SA z Bielska Podlaskiego (do XII 2006 UNIBUD BEP SA) – jedną z największych firm pracujących jako Generalny Wykonawca wielu inwestycji mieszkaniowych na rynku stołecznym. Wdrożenie trwało 6 miesięcy i zakończyło się sukcesem, a jego opis znajduje się na stronie Microsoft. Pomyślne wdrożenie „Zintegrowanego systemu informatycznego dla branży budowlanej” potwierdzili klienci. Rozwiązanie zyskało odpowiednią dojrzałość produkcyjną. Jednocześnie firma prowadziła nieustanne prace badawczo-rozwojowe w celu podnoszenia przewagi konkurencyjnej na rynku oraz budowała kanał sprzedaży poprzez liczne konferencje, seminaria i wykłady.

W 2007 r. firma pozyskała kolejne duże kontrakty na wdrożenie „Zintegrowanego systemu informatycznego dla branży budowlanej” w znaczących podmiotach rynku budowlanego. Należą do nich m.in.: ELEKTROTIM SA – firma notowana na GPW, która zajmuje się instalacjami elektrycznymi i systemami automatyki dla budownictwa – oraz firma deweloperska Unihouse Sp. z o.o. Wśród zainteresowanych naszym rozwiązaniem znalazły się liczne firmy budowlane, w tym liderzy tego rynku. Zapotrzebowanie na usługi XPLUS zaczęło przerastać możliwości zespołu, który w 2007 r. liczył kilkunastu inżynierów, analityków i wdrożeniowców. Zarząd XPLUS podjął więc decyzję o przekształceniu firmy w Spółkę Akcyjną oraz o debiucie na NewConnect w celu pozyskania odpowiedniego kapitału, który miał służyć wzmocnieniu zespołu badawczo-rozwojowego (kluczowego elementu decydującego o utrzymaniu i powiększeniu przewagi konkurencyjnej na rynku dużych rozwiązań dla budownictwa). Debiut na NewConnect odbył się w maju 2008 r. Firma podjęła również współpracę z kilkoma przedsiębiorstwami zajmującymi się dystrybucją, udowadniając swoje kompetencje w tych obszarach.

W latach 2008–2009 spółka pozyskała istotnych klientów z branży budowlanej, kolejne wdrożenia zakończyły się powodzeniem. Wśród najważniejszych projektów należy wymienić wdrożenia głównego produktu XPLUS w firmach: Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych Termatex Sp. z o.o. – wykonawca pokryć dachowych oraz robót elewacyjnych, Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE SA – zajmująca się budową i remontami dróg, torowisk tramwajowych, trakcji tramwajowych oraz kolejowych, Alumen Sp. z o.o. – specjalizujący się w produkcji i montażu elewacji. Dzięki zdobytemu dotychczas doświadczeniu na przełomie lat 2008/2009 zdecydowano o wprowadzeniu rozwiązań dla dystrybucji przemysłowej opartych na systemie Microsoft Dynamics AX.

Przełom lat 2009/2010 to istotny moment dla XPLUS SA. Firma rozpoczęła kolejne kontrakty, w szczególności należy wymienić Poldim SA – przedsiębiorstwo o międzynarodowym zasięgu, zajmujące się m.in. budową oraz remontami dróg i mostów. Rozpoczęte kontrakty dotyczyły głównego produktu spółki, jednak wdrożenia oparte zostały na technologii Microsoft Dynamics AX 2009 – najnowszej technologii Microsoft z rodziny Dynamics, funkcjonującej w Polsce od drugiej połowy 2009 r.

Równolegle do prac wdrożeniowych zespół XPLUSa systematycznie przygotowywał się do premiery nowej technologii Microsoft Dynamics AX 2009, co pozwoliło na niezwłoczne rozpoczęcie wdrożeń nowego systemu. Rok 2009 skutkował także działaniami polegającymi na poszerzaniu grona specjalistów XPLUS, co zwiększyło możliwości produkcyjne oraz podniosło poziom satysfakcji klientów z oferty XPLUS.

Zaufali nam m.in.

logoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogos