Microsoft Dynamics 365 to zintegrowany zestaw kilkudziesięciu aplikacji biznesowych wspierający zarządzanie organizacją. Platforma łączy w sobie funkcjonalności systemów ERP i CRM i wspiera wszystkie obszary biznesowe firmy, m.in. zarządzanie projektami, finanse, działalność operacyjną, sprzedaż, obsługę klienta czy marketing.
Dzięki osadzeniu rozwiązania w chmurze Microsoft Azure, wszystkie aplikacje Microsoft Dynamics 365 mogą być integrowane z Office 365, PowerBI i używać współdzielonego modelu danych. Chmura pozwala również zoptymalizować koszty infrastruktury IT oraz podnieść poziom bezpieczeństwa danych w Twojej firmie.
Nasze specjalizacje w obszarze Microsoft Dynamics 365:
For Finance and Operations
For Retail
Field Service
Project Service Automation

Dynamics 365 for Finance and Operations to pakiet przeznaczony dla przedsiębiorstw, które chcą usprawnić operacje biznesowe w zakresie finansów, produkcji oraz łańcucha dostaw. Najważniejsze korzyści, wynikające z wdrożenia Dynamics 365 for Finance and Operations to:

 • poprawa rentowności przedsiębiorstwa, wynikająca z dostępu do wiarygodnych danych finansowych w czasie rzeczywistym
 • możliwość określania priorytetów dla każdego z zadań, dzięki czemu zwiększa się efektywność pracowników,
 • redukcja kosztów operacyjnych firmy, będąca efektem automatyzacji procesów oraz skutecznego planowania i kontrolowania budżetu,
 • uproszczenie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa,
 • usprawnienie przepływu zasobów i produktów dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami magazynowymi oraz logistyką
 • możliwość wykorzystywania analiz predykcyjnych do poprawy jakości świadczonych usług i wytwarzanych produktów

Wdrożenie modułu Dynamics 365 for Retail daje firmom z branży detalicznej szereg korzyści – do najważniejszych z nich należą:

 • Rozbudowana, kompleksowa obsługa procesów biznesowych (m. in. promocji produktów, zarządzania zapasami czy kanałami dystrybucji)
 • Możliwość zdefiniowania metod płatności i dostawy, asortymentu, cen i rabatów, grup cen i wielu innych parametrów dla każdego sklepu detalicznego oddzielnie
 • Zapewnienie spójnego i płynnego procesu zakupowego niezależnie od typu sklepu, w którym klient dokonuje zakupów
 • Możliwość łatwego uruchamiania kampanii promocyjnych oraz systemów rabatowych, w ramach których klienci mogą wymieniać gromadzone punkty na określone korzyści lub nagrody
 • Poprawa satysfakcji klienta oraz lojalności wobec marki dzięki zapewnieniu spójnego procesu zakupów
 • Ułatwione dostosowywanie oferty sprzedażowej do oczekiwań klientów oraz optymalizacja działalności sklepów, wynikająca z automatyzacji procesów i skutecznego zarządzania zasobami firmy

Najistotniejsze korzyści z wdrożenia w przedsiębiorstwie modułu Dynamics 365 for Field Service obejmują:

 • Znaczącą poprawę czasu rozwiązywania problemów zgłaszanych przez klientów dzięki pełnemu wglądowi w dane i dostępowi do wskazówek w czasie rzeczywistym
 • Skuteczne i efektywne zarządzanie zapasami firmy, wynikające z monitorowania w czasie rzeczywistym stanu zapasów znajdujących się we wszystkich magazynach oraz załadowanych na ciężarówki
 • Poprawa rentowności firmy poprzez wykorzystanie zgromadzonych danych do wykonywania analiz predykcyjnych, pozwalających zdalnie wykryć i rozwiązać problemy jeszcze zanim o ich istnieniu dowiedzą się klienci
 • Zwiększenie poziomu zadowolenia klientów, wynikające z terminowej i sprawnej obsługi serwisowej
 • Możliwość śledzenia przez klientów lokalizacji wezwanego technika w czasie rzeczywistym oraz dostęp do informacji co do terminu i miejsca realizacji usługi
 • Ułatwienie zarządzania wszystkimi rodzajami umów serwisowych

Do najważniejszych korzyści z wdrożenia w firmie modułu Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation należą:

 • Precyzyjne przewidywanie zapotrzebowania firmy w zakresie zasobów oraz sposobu ich przydziału do poszczególnych projektów
 • Prognozowanie rentowności poszczególnych projektów i szacowanie szans sprzedaży w oparciu o dostępne w obrębie modułu inteligentne narzędzia analityczne
 • Udostępnienie menadżerom projektów prostych w obsłudze i bogatych w funkcjonalności pulpitów zarządczych, pozwalających m. in. monitorować oraz zatwierdzać koszty i czasy realizacji projektów
 • Przydzielanie zadań na bazie kwalifikacji oraz monitoring wykorzystania zasobów w czasie rzeczywistym
 • Poprawa współpracy pomiędzy zespołami projektowymi w obrębie firmy
 • Określanie i przydzielanie priorytetów poszczególnym projektom w celu zoptymalizowania efektywności ich realizacji
Nasze specjalizacje w obszarze Microsoft Dynamics 365:

Dynamics 365 for Finance and Operations to pakiet przeznaczony dla przedsiębiorstw, które chcą usprawnić operacje biznesowe w zakresie finansów, produkcji oraz łańcucha dostaw. Najważniejsze korzyści, wynikające z wdrożenia Dynamics 365 for Finance and Operations to:

 • poprawa rentowności przedsiębiorstwa, wynikająca z dostępu do wiarygodnych danych finansowych w czasie rzeczywistym
 • możliwość określania priorytetów dla każdego z zadań, dzięki czemu zwiększa się efektywność pracowników,
 • redukcja kosztów operacyjnych firmy, będąca efektem automatyzacji procesów oraz skutecznego planowania i kontrolowania budżetu,
 • uproszczenie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa,
 • usprawnienie przepływu zasobów i produktów dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami magazynowymi oraz logistyką
 • możliwość wykorzystywania analiz predykcyjnych do poprawy jakości świadczonych usług i wytwarzanych produktów

Wdrożenie modułu Dynamics 365 for Retail daje firmom z branży detalicznej szereg korzyści – do najważniejszych z nich należą:

 • Rozbudowana, kompleksowa obsługa procesów biznesowych (m. in. promocji produktów, zarządzania zapasami czy kanałami dystrybucji)
 • Możliwość zdefiniowania metod płatności i dostawy, asortymentu, cen i rabatów, grup cen i wielu innych parametrów dla każdego sklepu detalicznego oddzielnie
 • Zapewnienie spójnego i płynnego procesu zakupowego niezależnie od typu sklepu, w którym klient dokonuje zakupów
 • Możliwość łatwego uruchamiania kampanii promocyjnych oraz systemów rabatowych, w ramach których klienci mogą wymieniać gromadzone punkty na określone korzyści lub nagrody
 • Poprawa satysfakcji klienta oraz lojalności wobec marki dzięki zapewnieniu spójnego procesu zakupów
 • Ułatwione dostosowywanie oferty sprzedażowej do oczekiwań klientów oraz optymalizacja działalności sklepów, wynikająca z automatyzacji procesów i skutecznego zarządzania zasobami firmy

Najistotniejsze korzyści z wdrożenia w przedsiębiorstwie modułu Dynamics 365 for Field Service obejmują:

 • Znaczącą poprawę czasu rozwiązywania problemów zgłaszanych przez klientów dzięki pełnemu wglądowi w dane i dostępowi do wskazówek w czasie rzeczywistym
 • Skuteczne i efektywne zarządzanie zapasami firmy, wynikające z monitorowania w czasie rzeczywistym stanu zapasów znajdujących się we wszystkich magazynach oraz załadowanych na ciężarówki
 • Poprawa rentowności firmy poprzez wykorzystanie zgromadzonych danych do wykonywania analiz predykcyjnych, pozwalających zdalnie wykryć i rozwiązać problemy jeszcze zanim o ich istnieniu dowiedzą się klienci
 • Zwiększenie poziomu zadowolenia klientów, wynikające z terminowej i sprawnej obsługi serwisowej
 • Możliwość śledzenia przez klientów lokalizacji wezwanego technika w czasie rzeczywistym oraz dostęp do informacji co do terminu i miejsca realizacji usługi
 • Ułatwienie zarządzania wszystkimi rodzajami umów serwisowych

Do najważniejszych korzyści z wdrożenia w firmie modułu Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation należą:

 • Precyzyjne przewidywanie zapotrzebowania firmy w zakresie zasobów oraz sposobu ich przydziału do poszczególnych projektów
 • Prognozowanie rentowności poszczególnych projektów i szacowanie szans sprzedaży w oparciu o dostępne w obrębie modułu inteligentne narzędzia analityczne
 • Udostępnienie menadżerom projektów prostych w obsłudze i bogatych w funkcjonalności pulpitów zarządczych, pozwalających m. in. monitorować oraz zatwierdzać koszty i czasy realizacji projektów
 • Przydzielanie zadań na bazie kwalifikacji oraz monitoring wykorzystania zasobów w czasie rzeczywistym
 • Poprawa współpracy pomiędzy zespołami projektowymi w obrębie firmy
 • Określanie i przydzielanie priorytetów poszczególnym projektom w celu zoptymalizowania efektywności ich realizacji
Nasze podejście

Z uwagi na złożoność wdrożeń systemów ERP, wszystkie projekty realizujemy w oparciu o metodykę CRP (Conference Room Pilot), łączącą metody zwinne i waterfall.

Nasze metody i narzędzia zwiększają szanse sukcesu wdrożenia i jego realizację w ramach zaplanowanego harmonogramu i budżetu.

Sprawdź opinie naszych klientów
100+
Konsultantów Microsoft Dynamics
300+
Certyfikatów Microsoft
Liczni
Microsoft Certified Trainers
Certyfikacja
D365
Na zlecenie Microsoft wykonaliśmy certyfikację D365 z UoR i polskim prawem
Klienci, którzy nam zaufali
Zainteresowała Cię nasza oferta?
Chciałbyś dowiedzieć się, w jaki sposób możemy wspomóc Twój biznes?